tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

Na stronę szkoły

Warsztaty profilaktyczno – wychowawcze: Rodzic i nauczyciel, jak tworzyć relacje.
W dniach 03 – 04.12 i 07 – 08.12.2020r. w naszej szkole odbyły się  warsztaty profilaktyczno – wychowawcze przeznaczone dla uczniów klas 2., prowadzone przez  Centrum Innowacyjnej Profilaktyki Epsilon.  
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w warsztatach.  Dużo i chętnie wypowiadali się na forum klasowym. Chętni dzielili się również swoimi uczuciami i pomysłami.
Dzieci podczas warsztatów wypowiadały się pojedynczo, z zachowaniem zasady wzajemnego szacunku. Wykazywali się aktywnością w dyskusji, sporadycznie dzielili swoimi refleksjami. Wydaje się, iż chętnie zwracali się do rówieśników, formułując pod ich adresem słowa wsparcia. W zależności od klasy, uczniowie byli mniej lub bardziej zaangażowani w warsztaty. Jednak w zdecydowanej większości z łatwością podążały za prowadzącym warsztaty. Były skupione i spokojne. Nie miały problemu z mówieniem o sobie, a także otwartym opowiadaniu o uczuciach towarzyszących izolacji. Nie miały też trudności z przywołaniem dobrych wspomnień klasowych. Warto podtrzymywać w klasie poczucie bycia częścią zespołu, z uwagi na niełatwą obecnie sytuację i ryzyko nadmiernego dystansowania się niektórych, mniej aktywnych dzieci. Pomocne mogą okazać się wszelkie gry i zabawy służące nauce współpracy w ramach całego zespołu, jak również w mniejszych grupach. Dobrze byłoby regularnie spotykać się on-line z dziećmi, by mogły rozmawiać o swoich  odczuciach i dzielić się bieżącymi problemami, bo widać, że mają taką potrzebę, a na pewno pomoże im to w rozładowaniu napięcia, które towarzyszy przymusowej izolacji. Konkluzja z warsztatów jest taka, że warto pracować z klasą w oparciu o jasne zasady i wracać do nich, kiedy są naruszane. Można także rozmawiać z uczniami o tym, co tracą, gdy zasady nie są przestrzegane. Warto wzmacniać też poczucie wspólnoty poprzez umożliwienie wypowiadania się wszystkim [rundki] lub wspólną pracę na forum, nad konkretnym zadaniem czy pracę w podgrupach. Konieczna jest ciągła integracja zespołu oraz zachęcanie do pracy z włączoną kamerą dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa całego zespołu, choć w indywidualnych przypadkach może to rodzić obawy. Wydaje się, iż na poziomie klasy pozwoli to przełamać lęk przed oceną oraz obniży poczucie anonimowości i wzmacniać będzie poczucie wspólnoty.

Tekst: J. Kostewicz

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content