tel.: 22 836 39 78
e-mail: sekretariat@zsp7.warszawa.pl
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

Wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W roku 2022 nasza szkoła otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa! 2.0
 Z wielką radością informujemy, iż w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”” otrzymaliśmy dotację rządową  do realizacji  w obszarze rozwijania zainteresowań naszych czytelników przez promowanie i  wspieranie rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży. Przyznana kwota dotacji wynosi 15 000 zł. Zostanie ona przeznaczona na zakup książek i czytników e-book do szkolnej biblioteki.

Wymagane w realizacji programu jest:

  1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
  2. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną w zakresie konsultowania zakupu książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
  3. Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
  4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
  5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
  6. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów (w szczególności umożliwienie wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich (na całe wakacje).
  7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się w tworzenie listy zakupów nowych książek do biblioteki. Swoje propozycje tytułów wartościowych książek, można do końca października przynosić do biblioteki lub przekazywać za pośrednictwem dziennika Librus ( do p. Moniki Tomaszek). W ramach pozyskanych środków możemy kupić: nowościami wydawnicze, lektury, audiobooki, e-booki, książki obrazkowe i z powiększoną czcionką oraz uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content