tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

O naszej szkole

Programy szkolne

Szkoła Podstawowa nr 321 uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych programach szkolnych.

"Więcej wiem mniej choruję"

CZAS TRWANIA: listopad 2023 - marzec 2024
CEL: zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zmianę nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywanie szczepień ochronnych
ORGANIZATOR: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Program profilaktyki chorób zakaźnych “Więcej wiem mniej choruję” skierowany jest do dzieci 4 – i 5 – letnich oraz uczniów klas pierwszych. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci zwiększą wiedzę na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny, wykształcą i utrwalą nawyki higieniczne w miejscach zagrożeń tj. po toalecie, przed jedzeniem i w czasie  przygotowywania posiłków, po zabawie ze zwierzętami, w podróży do nowych stref klimatycznych, nauczą się rozpoznawania dróg zakażeń, zwiększą wrażliwość na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych, dowiedzą się o roli i znaczeniu szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli (obowiązkowych i zalecanych).
W szkole odpowiedzialna – Agnieszka Małek

RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI

CZAS TRWANIA: luty 2024 - czerwiec 2024
CEL: promocja pozytywnej profilaktyki obejmującej najmłodsze dzieci i ich rodziny, uwrażliwienie dorosłych na problem nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci, pokazanie rodzicom, jak ważna jest uważność w relacji z dzieckiem
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Strefa Wsparcia
Program jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ODŁĄCZ SIĘ. POŁĄCZ SIĘ.  Skierowany do szkół i przedszkoli w całej Polsce. Kampania jest odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne, na jakie obecnie narażone są dzieci już od najmłodszych lat a dokładnie  e-uzależnienia.
Rodziców zachęcamy do korzystania z cennych informacji, materiałów do zabawy z dzieckiem.
Link do artykułu dla rodzica, zatytułowany “Co dorośli powinni wiedzieć na temat korzystania z technologii przez dzieci?”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

CZAS TRWANIA: 1 października 2023 – 1 czerwca 2024
CEL: Wprowadzanie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie
ORGANIZATOR: Paulina Berkowska

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024.
Autorami projektu są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych w Inowrocławiu: w przedszkolu, szkole podstawowej i Młodzieżowym Domu Kultury.
Koordynatorami projektu w szkole są Anna Chmiel i Katarzyna Dzwonowska.
Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie przez cały rok szkolny, a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji.
Część zadań realizowanych będzie w ramach Edukacji Kulturalnej.

Czyściochowa Akademia

CZAS TRWANIA: styczeń 2023 - czerwiec 2023
CEL: program kształtujący dobre nawyki higieniczne u dzieci żłobków, przedszkoli oraz klas I-III
ORGANIZATOR: Rossmann

W bezpłatnym programie edukacyjnym czekają na Rodziców gotowe pomysły na zabawy ruchowe, plastyczne oraz Czyściochowe Piosenki ułatwiające wdrażanie czynności związanych z:

  •   higieną jamy ustnej,
  •   dbania o czystość nosa i ucha,
  •   myciem dłoni,
  •   zasadą korzystania z toalety,
  •   dbania o czystość ciała i włosów,
  •   pielęgnacją i ochroną skóry.

Link do strony https://czysciochowa-akademia.pl/aktualnosci

Re@lnie Odpowiedzialni

CZAS TRWANIA: styczeń 2023 - czerwiec 2023
CEL: promocja dobrej, pozytywnej profilaktyki obejmującej najmłodsze dzieci i ich rodziny, uwrażliwienie dorosłych na problem nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci, pokazanie rodzicom, jak ważna jest uważność w relacji z dzieckiem
ORGANIZATOR: Instytut Matki i Dziecka oraz portal dla rodziców stworzony przez pracowników IMiD- epozytywnaopinia.pl

Program jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ODŁĄCZ SIĘ. POŁĄCZ SIĘ.  Skierowanego do szkół i przedszkoli w całej Polsce. Kampania jest odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne, na jakie obecnie narażone są dzieci już od najmłodszych lat a dokładnie  e-uzależnienia. Zachęcamy do korzystania z cennych informacji, materiałów do zabawy z dzieckiem.
https://odlaczsie-polaczsie.pl/relnie-odpowiedzialni/

Link do spotu reklamowego https://odlaczsie-polaczsie.pl/materialy-do-pobrania/

"Znamię! Znam je?"

CZAS TRWANIA: wrzesień 2022 - czerwiec 2023
CEL: upowszechnienie wiedzy na temat czerniaka
ORGANIZATOR: Akademia Czerniaka

“Znamię! Znam je?” to program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do uczniów klas VIII dotyczący zwiększenia świadomości na temat nowotworu skóry, konieczności regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przed czerniakiem.

"Więcej wiem mniej choruję"

CZAS TRWANIA: październik - listopad 2022
CEL: zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zmianę nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywanie szczepień ochronnych
ORGANIZATOR: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Program profilaktyki chorób zakaźnych “Więcej wiem mniej choruję” skierowany jest do uczniów klas pierwszych. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci zwiększą wiedzę na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny, wykształcą i utrwalą nawyki higieniczne w miejscach zagrożeń tj. po toalecie, przed jedzeniem i w czasie  przygotowywania posiłków, po zabawie ze zwierzętami, w podróży do nowych stref klimatycznych, nauczą się rozpoznawania dróg zakażeń, zwiększą wrażliwość na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych, dowiedzą się o roli i znaczeniu szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli (obowiązkowych i zalecanych).

Międzynarodowy projekt “Czytam z klasą lekturki z pod chmurki” IV edycja

Czas trwania: 03.10.2022 r.- 31.05.2023 r.
Cel: wspieranie rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I- III
Autor i organizator projektu: Honorata Szanecka

Tegoroczna edycja pod kryptonimem PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE stanie się świetną zabawą, dzięki której, poprzez czytanie, uczniowie pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. 

Magdalena Pękalska

Program Kubusiowi przyjaciele

CZAS TRWANIA: 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
CEL: proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.
ORGANIZATOR: Marka Kubuś

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej. Dzieci dzięki uczestniczeniu w programie nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu. 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

CZAS TRWANIA: 1 października 2022 – 1 czerwca 2023
CEL: Wprowadzanie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie
ORGANIZATOR: Paulina Marcysiak


Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023.
Autorami projektu są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych w Inowrocławiu: w przedszkolu, szkole podstawowej i Młodzieżowym Domu Kultury.
Koordynatorami projektu w szkole są Anna Chmiel i Katarzyna Dzwonowska.
Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie przez cały rok szkolny, a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji.

Program GLOBE

CZAS TRWANIA: od roku szkolnego 2015/2016
CEL: podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki oraz środowiska
ORGANIZATOR: Krajowy Koordynator - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego Programu GLOBE, którego Krajowym Koordynatorem jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.
Jesteśmy jedną ze 170 szkół w Polsce, które są uczestnikami programu.
Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Badania komponentów środowiska, prowadzone w Programie ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów.
Program GLOBE to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania. Proponuje bowiem nauczycielom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska.

Mieszkańcy dzielnicy Bemowa i okolic mają możliwość zapoznać się z aktualną pogodą klikając link METEO

"Warszawa talentów"

CZAS TRWANIA: 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
CEL: podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów kl.7 i 8 szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawa kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się
po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach
ORGANIZATOR: Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim
Od września 2021 r., nasza szkoła bierze udział w projekcie “Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”. Cały czas trwają przygotowania do prowadzenia w jak najefektywniejszy sposób zajęć, dzięki którym uczniowie będą mieli szansę rozwijać kluczowe kompetencje w  budowaniu swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Pierwsze zajęcia indywidualne w ramach projektu planowane są już na styczeń 2022r.
Kto może wziąć w nich udział?
Zapraszam wszystkich chętnych uczniów z klas VII i VIII.
Szczegółowe informacje, regulamin projektu w załączniku.
Koordynator w szkole: Karolina Pamrowska

"Aktywny powrót szkoły"

CZAS TRWANIA: 1-30.09.2021
CEL: spokojny powrót do szkoły, promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, dbałości i życzliwości dla siebie i innych
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego w Warszawie

Akcja “Aktywny powrót do szkoły” jest dostępna dla każdego ucznia, została stworzona, by powrót do szkoły był zdrowy, życzliwy i przyjemny.
Przystępując do akcji samodzielnie weryfikujesz swoje osiągnięcia, a my obdarzamy Cię zaufaniem. Nie musisz nikomu się zgłaszać, decydujesz samodzielnie o swoim udziale
Zadania odczytasz codziennie rano na szklanych drzwiach wejściowych w głównym budynku oraz na filii. W piątki znajdziesz również zadania do wykonania w weekend.
Pobierz kartę kalendarza – Twój dzienniczek aktywności, na której samodzielnie zaznaczasz wykonanie zadania. Karta do pobrania na recepcji w głównym budynku szkoły, w filii lub pobierz z załączników.
Zadania pominięte z różnych powodów losowych wykonaj kolejnego dnia.
Po zakończeniu wszystkich zadań 1 października oddaj jednemu z organizatorów.
Nagrodami jest Twoje lepsze zdrowie i samopoczucie, a także atrakcyjne niespodzianki w postaci voucherów ułatwiające życie uczniowskie na terenie szkoły.
Życzymy Ci wytrwałości w czynieniu dobra i troski o własne zdrowie oraz satysfakcji z czasu spędzonego z najbliższymi oraz z nami w szkole.

Materiały do pobrania:
– List do ucznia [pobierz]
– Kalendarz wersja czarno-biała [pobierz] lub wersja w kolorze [pobierz]

Organizatorzy SP321: Marzena Santorek, Katarzyna Dzwonowska, Marcin Boguś

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

CZAS TRWANIA: 1 października 2021 – 14 maja 2022
CEL: Wprowadzanie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie
ORGANIZATOR: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan, Monika Dobrołowicz, Mariusz Berkowski


Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.
Autorami projektu są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych w Inowrocławiu: w przedszkolu, szkole podstawowej i Młodzieżowym Domu Kultury. Koordynatorami projektu w szkole są Anna Chmiel i Katarzyna Dzwonowska.
Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2021 do 14 maja 2022, a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji.
Wkrótce więcej informacji.

"Uważna szkoła"

CZAS TRWANIA: rok szkolny 2021/2022
CEL: rozwijanie kompetencji związanych z zarządzaniem uwagą i emocjami w celu wzmocnienia funkcji poznawczych oraz lepszego radzenia sobie w relacjach społecznych
ORGANIZATOR: Polski Instytut Mindfulness

 nasza szkoła bierze udział w pilotażowym programie “Uważna Szkoła”. Nasza szkoła, jest jedną z 30 szkół z całej Polski, która skorzystała z możliwości dołączenia do projektu a tym samym zmiany polskiej szkoły na lepsze.
Czas na Uważność jest autorskim programem Polskiego Instytutu Mindfulness. Program rozwija uważność uczniów klas VI–VIII i jest realizowany w szkole przez nauczycieli w trakcie 12 godzin wychowawczych. Jest zainspirowany kursem redukcji stresu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) i został dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych nastolatków. Tematyka programu i ćwiczenia odpowiadają współczesnym wyzwaniom, z którymi mierzą się nastolatkowie w procesie dorastania. Uczestnicy rozwijają kompetencje związane z zarządzaniem uwagą i emocjami w celu wzmocnienia funkcji poznawczych oraz lepszego radzenia sobie w relacjach społecznych. Proces redukcji stresu i rozwijania uważności trwa minimum 3 miesiące i zakłada samodzielne ćwiczenia między spotkaniami. Realizacja programu w szkole jest nowoczesnym spojrzeniem na edukację w Polsce i ma podwójny potencjał – pomaga zwiększyć umiejętność regulowania uwagi i poziom samoregulacji emocjonalnej uczniów.

Program GLOBE

CZAS TRWANIA: od roku szkolnego 2015/2016
CEL: podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki oraz środowiska
ORGANIZATOR: Krajowy Koordynator - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego Programu GLOBE, którego Krajowym Koordynatorem jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.
Jesteśmy jedną ze 170 szkół w Polsce, które są uczestnikami programu.
Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Badania komponentów środowiska, prowadzone w Programie ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów.
Program GLOBE to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania. Proponuje bowiem nauczycielom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska.

Mieszkańcy dzielnicy Bemowa i okolic mają możliwość zapoznać się z aktualną pogodą klikając link METEO

Akcja społeczno - edukacyjna Żonkile 2021 - 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

CZAS TRWANIA: 19.04.2021-16.05.2021
CEL: uczniowie i uczennice poznają podstawowe informacje na temat II wojny światowej, zdobywają wiedzę na temat powstania w getcie warszawskim oraz przestrzeń do refleksji na temat pomagania i roli przyjaźni w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
ORGANIZATOR: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt edukacyjno – społeczny powstał w celu upamiętnienia wydarzeń z wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r .
Szkoła realizuje projekt we współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Koordynatorem projektu w szkole jest Maja Kamińska.
Chętni na udział w projekcie nauczyciele realizują lekcje tematyczne w ramach akcji edukacyjnej “Żonkile” (45 min/90 min) we własnym tempie oraz zakresie w terminie od 19 kwietnia 2021 do 16 maja 2021.
Materiały są dostosowane do poszczególnym poziomów nauczania kl. I – III, IV – VI, VII- VIII.
Przewidujemy również realizacje prac plastycznych w postaci plakatu z okazji upamiętnienia rocznicy.

„Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”

CZAS TRWANIA: Rok szkolny 2020/ 2021
CEL: tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych
ORGANIZATOR: Autorkami projektu, pomysłodawcami i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są Agata Chmura, Anna Wdówka i Natalia Kopeć – nauczycielki Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa Kraina „w Alwerni’

Głównym założeniem ogólnopolskiego  projektu „Idź  ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 tj. wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Nauczyciel realizujący projekt w grupie 6-latków Oa – Agnieszka Nowicka

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

CZAS TRWANIA: 1 października 2020 – 14 maja 2021
CEL: Wprowadzanie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie
ORGANIZATOR: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan, Monika Dobrołowicz, Mariusz Berkowski


Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.
Autorami projektu są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych w Inowrocławiu: w przedszkolu, szkole podstawowej i Młodzieżowym Domu Kultury. Koordynatorami projektu w szkole są Anna Chmiel i Katarzyna Dzwonowska.
Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2020 do 14 maja 2021, a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji.
Zadania może wykonywać jedna grupa / oddział / klasa lub można je podzielić na kilka.

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

CZAS TRWANIA: 01.09.2020-31.05.2021
CEL: wprowadzenie dziecka w świat literatury
ORGANIZATOR: Aneta Konefał-dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej oraz Grupa MAC S.A.

Grupa 4-latków Oddziału Przedszkolnego SP 321 bierze udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” − edycja 2020/2021, realizując 4 moduły projektu: książki dzieciństwa, Mały Miś w świecie emocji, dbamy o zdrowie z Małym Misiem i zmisiowany eko-kalendarz.
Nauczycielem realizującym projekt w grupie jest Anna Raźniewska.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”

CZAS TRWANIA: 01.10.2019-29.05.2020- warunkowo przedłużony termin realizacji do 29.05.2021 z powodu pandemii
CEL: postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów
ORGANIZATOR: Karolina Urbaniak, nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi

Grupa 4-latków Oddziału Przedszkolnego w SP 321 realizuje Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”. Uczestnicy Projektu zobligowani są do zrealizowania 10 zadań z 22 proponowanych, oraz do przygotowania relacji ze wszystkich wybranych zadań w postaci prostej prezentacji, zawierającej opis i zdjęcia. Nauczycielem realizującym projekt w grupie jest Anna Raźniewska.

Międzynarodowy projekt edukacyjny EMOCJA

CZAS TRWANIA: 1 września 2020 - 13 czerwca 2021
CEL: współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu
ORGANIZATOR: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka, Integrative Saturday School in Bristol

5-LATKI z Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 321 biorą udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym EMOCJA.
Nauczycielem realizującym projekt w grupie przedszkolnej jest Anna Oleczek.
Projekt składa się z pięciu modułów: KREATYWNOŚĆ, WYOBRAŹNIA, MOS SŁÓW, EMPATIA, OSWAJANIE STRACH. 

Program GLOBE

CZAS TRWANIA: od roku szkolnego 2015/2016
CEL: podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki oraz środowiska
ORGANIZATOR: Krajowy Koordynator - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego Programu GLOBE, którego Krajowym Koordynatorem jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.
Jesteśmy jedną ze 170 szkół w Polsce, które są uczestnikami programu.
Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Badania komponentów środowiska, prowadzone w Programie ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów.
Program GLOBE to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania. Proponuje bowiem nauczycielom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska.

Mieszkańcy dzielnicy Bemowa i okolic mają możliwość zapoznać się z aktualną pogodą klikając link METEO

Międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"

CZAS TRWANIA: wrzesień 2018 r.- grudzień 2018 r.
CEL: kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię Polski, symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe.
ORGANIZATOR: Ludmiła Fabiszewska

W Szkole Podstawowej nr 321, w terminie wrzesień 2018 r.- grudzień 2018 r., realizowany był Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna nasza Polska cała”.
Projekt w szkole prowadzony był pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
Główne cele projektu to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię Polski, symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe.

Rok 2017 - Rok Rzeki Wisły

CZAS TRWANIA: rok szkolny 2017/2018
CEL: promocja roku 2017 jako Roku Rzeki Wisły oraz ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych „Królowej Polskich Rzek”
ORGANIZATORZY: K. Dzwonowska, A. Masłocha, P. Pikulińska, P. Szymańska, A. Ukleja, E. Zielińska

22 czerwca 2016 Sejm przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły “Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego”.

Nasza szkoła włączyła się w obchody Roku Rzeki Wisły. Celem wszystkich działań była promocja roku 2017 jako Roku Rzeki Wisły oraz ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych „Królowej Polskich Rzek”.

Przeprowadziłyśmy kilka konkursów, zaprosiłyśmy nauczycieli na lekcje pokazowe, odbył się Finał Konkursów związanych z Rokiem Rzeki Wisły.

"Rowerowy Maj"

CZAS TRWANIA: rok szkolny 2016/2017
CEL: propagowanie zdrowego trybu życia, zrównoważoną mobilność i popularyzację roweru jako środka transportu miejskiego
ORGANIZATORZY: Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w Kampanii “Rowerowy Maj” organizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy.

Akcja rozpoczyna się 4 maja i trwa do 31 maja 2017 r.
Kierowana jest do uczniów i pracowników naszej szkoły. Ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia, zrównoważoną mobilność i popularyzację roweru jako środka transportu miejskiego.

Zasady są bardzo proste: każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły na rowerze, otrzyma dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego specjalnego dzienniczka rowerowego, a drugą na klasowy plakat “Rowerowy Maj”. Liczą się także inne środki transportu na kółkach, ale bez silnika, na przykład hulajnogi lub rolki.

Skip to content