tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

O naszej szkole

Programy szkolne

Szkoła Podstawowa nr 321 uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych programach szkolnych.

"Warszawa talentów"

CZAS TRWANIA: 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
CEL: podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów kl.7 i 8 szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawa kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się
po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach
ORGANIZATOR: Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim
Od września 2021 r., nasza szkoła bierze udział w projekcie “Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”. Cały czas trwają przygotowania do prowadzenia w jak najefektywniejszy sposób zajęć, dzięki którym uczniowie będą mieli szansę rozwijać kluczowe kompetencje w  budowaniu swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Pierwsze zajęcia indywidualne w ramach projektu planowane są już na styczeń 2022r.
Kto może wziąć w nich udział?
Zapraszam wszystkich chętnych uczniów z klas VII i VIII.
Szczegółowe informacje, regulamin projektu w załączniku.
Koordynator w szkole: Karolina Pamrowska

"Aktywny powrót szkoły"

CZAS TRWANIA: 1-30.09.2021
CEL: spokojny powrót do szkoły, promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, dbałości i życzliwości dla siebie i innych
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego w Warszawie

Akcja “Aktywny powrót do szkoły” jest dostępna dla każdego ucznia, została stworzona, by powrót do szkoły był zdrowy, życzliwy i przyjemny.
Przystępując do akcji samodzielnie weryfikujesz swoje osiągnięcia, a my obdarzamy Cię zaufaniem. Nie musisz nikomu się zgłaszać, decydujesz samodzielnie o swoim udziale
Zadania odczytasz codziennie rano na szklanych drzwiach wejściowych w głównym budynku oraz na filii. W piątki znajdziesz również zadania do wykonania w weekend.
Pobierz kartę kalendarza – Twój dzienniczek aktywności, na której samodzielnie zaznaczasz wykonanie zadania. Karta do pobrania na recepcji w głównym budynku szkoły, w filii lub pobierz z załączników.
Zadania pominięte z różnych powodów losowych wykonaj kolejnego dnia.
Po zakończeniu wszystkich zadań 1 października oddaj jednemu z organizatorów.
Nagrodami jest Twoje lepsze zdrowie i samopoczucie, a także atrakcyjne niespodzianki w postaci voucherów ułatwiające życie uczniowskie na terenie szkoły.
Życzymy Ci wytrwałości w czynieniu dobra i troski o własne zdrowie oraz satysfakcji z czasu spędzonego z najbliższymi oraz z nami w szkole.

Materiały do pobrania:
– List do ucznia [pobierz]
– Kalendarz wersja czarno-biała [pobierz] lub wersja w kolorze [pobierz]

Organizatorzy SP321: Marzena Santorek, Katarzyna Dzwonowska, Marcin Boguś

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

CZAS TRWANIA: 1 października 2021 – 14 maja 2022
CEL: Wprowadzanie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie
ORGANIZATOR: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan, Monika Dobrołowicz, Mariusz Berkowski


Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.
Autorami projektu są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych w Inowrocławiu: w przedszkolu, szkole podstawowej i Młodzieżowym Domu Kultury. Koordynatorami projektu w szkole są Anna Chmiel i Katarzyna Dzwonowska.
Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2021 do 14 maja 2022, a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji.
Wkrótce więcej informacji.

"Uważna szkoła"

CZAS TRWANIA: rok szkolny 2021/2022
CEL: rozwijanie kompetencji związanych z zarządzaniem uwagą i emocjami w celu wzmocnienia funkcji poznawczych oraz lepszego radzenia sobie w relacjach społecznych
ORGANIZATOR: Polski Instytut Mindfulness

 nasza szkoła bierze udział w pilotażowym programie “Uważna Szkoła”. Nasza szkoła, jest jedną z 30 szkół z całej Polski, która skorzystała z możliwości dołączenia do projektu a tym samym zmiany polskiej szkoły na lepsze.
Czas na Uważność jest autorskim programem Polskiego Instytutu Mindfulness. Program rozwija uważność uczniów klas VI–VIII i jest realizowany w szkole przez nauczycieli w trakcie 12 godzin wychowawczych. Jest zainspirowany kursem redukcji stresu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) i został dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych nastolatków. Tematyka programu i ćwiczenia odpowiadają współczesnym wyzwaniom, z którymi mierzą się nastolatkowie w procesie dorastania. Uczestnicy rozwijają kompetencje związane z zarządzaniem uwagą i emocjami w celu wzmocnienia funkcji poznawczych oraz lepszego radzenia sobie w relacjach społecznych. Proces redukcji stresu i rozwijania uważności trwa minimum 3 miesiące i zakłada samodzielne ćwiczenia między spotkaniami. Realizacja programu w szkole jest nowoczesnym spojrzeniem na edukację w Polsce i ma podwójny potencjał – pomaga zwiększyć umiejętność regulowania uwagi i poziom samoregulacji emocjonalnej uczniów.

Program GLOBE

CZAS TRWANIA: od roku szkolnego 2015/2016
CEL: podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki oraz środowiska
ORGANIZATOR: Krajowy Koordynator - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego Programu GLOBE, którego Krajowym Koordynatorem jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.
Jesteśmy jedną ze 170 szkół w Polsce, które są uczestnikami programu.
Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Badania komponentów środowiska, prowadzone w Programie ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów.
Program GLOBE to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania. Proponuje bowiem nauczycielom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska.

Mieszkańcy dzielnicy Bemowa i okolic mają możliwość zapoznać się z aktualną pogodą klikając link METEO

Akcja społeczno - edukacyjna Żonkile 2021 - 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

CZAS TRWANIA: 19.04.2021-16.05.2021
CEL: uczniowie i uczennice poznają podstawowe informacje na temat II wojny światowej, zdobywają wiedzę na temat powstania w getcie warszawskim oraz przestrzeń do refleksji na temat pomagania i roli przyjaźni w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
ORGANIZATOR: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt edukacyjno – społeczny powstał w celu upamiętnienia wydarzeń z wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r .
Szkoła realizuje projekt we współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Koordynatorem projektu w szkole jest Maja Kamińska.
Chętni na udział w projekcie nauczyciele realizują lekcje tematyczne w ramach akcji edukacyjnej “Żonkile” (45 min/90 min) we własnym tempie oraz zakresie w terminie od 19 kwietnia 2021 do 16 maja 2021.
Materiały są dostosowane do poszczególnym poziomów nauczania kl. I – III, IV – VI, VII- VIII.
Przewidujemy również realizacje prac plastycznych w postaci plakatu z okazji upamiętnienia rocznicy.

„Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”

CZAS TRWANIA: Rok szkolny 2020/ 2021
CEL: tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych
ORGANIZATOR: Autorkami projektu, pomysłodawcami i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są Agata Chmura, Anna Wdówka i Natalia Kopeć – nauczycielki Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa Kraina „w Alwerni’

Głównym założeniem ogólnopolskiego  projektu „Idź  ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 tj. wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Nauczyciel realizujący projekt w grupie 6-latków Oa – Agnieszka Nowicka

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

CZAS TRWANIA: 1 października 2020 – 14 maja 2021
CEL: Wprowadzanie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie
ORGANIZATOR: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan, Monika Dobrołowicz, Mariusz Berkowski


Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.
Autorami projektu są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych w Inowrocławiu: w przedszkolu, szkole podstawowej i Młodzieżowym Domu Kultury. Koordynatorami projektu w szkole są Anna Chmiel i Katarzyna Dzwonowska.
Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2020 do 14 maja 2021, a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji.
Zadania może wykonywać jedna grupa / oddział / klasa lub można je podzielić na kilka.

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

CZAS TRWANIA: 01.09.2020-31.05.2021
CEL: wprowadzenie dziecka w świat literatury
ORGANIZATOR: Aneta Konefał-dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej oraz Grupa MAC S.A.

Grupa 4-latków Oddziału Przedszkolnego SP 321 bierze udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” − edycja 2020/2021, realizując 4 moduły projektu: książki dzieciństwa, Mały Miś w świecie emocji, dbamy o zdrowie z Małym Misiem i zmisiowany eko-kalendarz.
Nauczycielem realizującym projekt w grupie jest Anna Raźniewska.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”

CZAS TRWANIA: 01.10.2019-29.05.2020- warunkowo przedłużony termin realizacji do 29.05.2021 z powodu pandemii
CEL: postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów
ORGANIZATOR: Karolina Urbaniak, nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi

Grupa 4-latków Oddziału Przedszkolnego w SP 321 realizuje Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”. Uczestnicy Projektu zobligowani są do zrealizowania 10 zadań z 22 proponowanych, oraz do przygotowania relacji ze wszystkich wybranych zadań w postaci prostej prezentacji, zawierającej opis i zdjęcia. Nauczycielem realizującym projekt w grupie jest Anna Raźniewska.

Międzynarodowy projekt edukacyjny EMOCJA

CZAS TRWANIA: 1 września 2020 - 13 czerwca 2021
CEL: współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu
ORGANIZATOR: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka, Integrative Saturday School in Bristol

5-LATKI z Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 321 biorą udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym EMOCJA.
Nauczycielem realizującym projekt w grupie przedszkolnej jest Anna Oleczek.
Projekt składa się z pięciu modułów: KREATYWNOŚĆ, WYOBRAŹNIA, MOS SŁÓW, EMPATIA, OSWAJANIE STRACH. 

Program GLOBE

CZAS TRWANIA: od roku szkolnego 2015/2016
CEL: podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki oraz środowiska
ORGANIZATOR: Krajowy Koordynator - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego Programu GLOBE, którego Krajowym Koordynatorem jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.
Jesteśmy jedną ze 170 szkół w Polsce, które są uczestnikami programu.
Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Badania komponentów środowiska, prowadzone w Programie ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów.
Program GLOBE to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania. Proponuje bowiem nauczycielom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska.

Mieszkańcy dzielnicy Bemowa i okolic mają możliwość zapoznać się z aktualną pogodą klikając link METEO

Międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"

CZAS TRWANIA: wrzesień 2018 r.- grudzień 2018 r.
CEL: kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię Polski, symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe.
ORGANIZATOR: Ludmiła Fabiszewska

W Szkole Podstawowej nr 321, w terminie wrzesień 2018 r.- grudzień 2018 r., realizowany był Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna nasza Polska cała”.
Projekt w szkole prowadzony był pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
Główne cele projektu to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię Polski, symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe.

Rok 2017 - Rok Rzeki Wisły

CZAS TRWANIA: rok szkolny 2017/2018
CEL: promocja roku 2017 jako Roku Rzeki Wisły oraz ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych „Królowej Polskich Rzek”
ORGANIZATORZY: K. Dzwonowska, A. Masłocha, P. Pikulińska, P. Szymańska, A. Ukleja, E. Zielińska

22 czerwca 2016 Sejm przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły “Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego”.

Nasza szkoła włączyła się w obchody Roku Rzeki Wisły. Celem wszystkich działań była promocja roku 2017 jako Roku Rzeki Wisły oraz ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych „Królowej Polskich Rzek”.

Przeprowadziłyśmy kilka konkursów, zaprosiłyśmy nauczycieli na lekcje pokazowe, odbył się Finał Konkursów związanych z Rokiem Rzeki Wisły.

"Rowerowy Maj"

CZAS TRWANIA: rok szkolny 2016/2017
CEL: propagowanie zdrowego trybu życia, zrównoważoną mobilność i popularyzację roweru jako środka transportu miejskiego
ORGANIZATORZY: Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w Kampanii “Rowerowy Maj” organizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy.

Akcja rozpoczyna się 4 maja i trwa do 31 maja 2017 r.
Kierowana jest do uczniów i pracowników naszej szkoły. Ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia, zrównoważoną mobilność i popularyzację roweru jako środka transportu miejskiego.

Zasady są bardzo proste: każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły na rowerze, otrzyma dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego specjalnego dzienniczka rowerowego, a drugą na klasowy plakat “Rowerowy Maj”. Liczą się także inne środki transportu na kółkach, ale bez silnika, na przykład hulajnogi lub rolki.

Skip to content