tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

O naszej szkole

Konkursy

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 321 uczestniczą w licznych konkursach szkolnych i poza szkolnych.
Tradycją szkoły jest organizacja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Super Trójka" dla klas III i Warszawskiego Konkursu "63 dni chwały Powstania Warszawskiego".
Ponadto nauczyciele szkoły organizują wiele szkolnych i dzielnicowych konkursów.

Świetlicowy konkurs plastyczny: "BARWY JESIENI"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 25.10.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-VI uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL: kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej, propagowanie różnych technik plastycznych, doskonalenie warsztatu oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci.
ORGANIZATOR: Marzena Marszał

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy konkurs na wierszyk/rymowankę "Moje ulubione zwierzątko"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 13.10.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas III-V uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: rozbudzanie zainteresowań literackich, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
kształcenie umiejętności redagowania tekstów, popularyzowanie twórczości literackiej dzieci.
ORGANIZATORZY: Halina Kapusta, Anna Warda

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

63 dni Chwały Powstania Warszawskiego

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 22 X przyjmujemy prace uczniów naszej szkoły na finał szkolny. 29 X odbędzie się finał warszawski. Kategorie konkursowe: historyczna, literacka i plastyczna
DLA KOGO: uczniowie klas 4-8
CEL: kształtowanie postaw patriotycznych w młodym pokoleniu, rozwijanie artystycznych zainteresowań związanych z historią Polski i Warszawy
ORGANIZATOR: SP nr 321, koordynator konkursu- Katarzyna Głogowska wraz z opiekunami poszczególnych konkursów
Wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 zapraszamy do udziału w warszawskim konkursie pt. “63 dni chwały Powstania Warszawskiego” organizowanym w naszej szkole. To już VI edycja! Przeczytaj regulamin – może ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Świetlicowy konkurs literacki "Wesołe rymowanki dla kolegi i koleżanki"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 17.06.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas IV - VI objęci opieką świetlicy szkolnej.
CEL: dostarczenie dzieciom wiele radości i wprowadzenie ich w pogodny nastrój.
ORGANIZATOR: Świetlica szkolna SP 321 w Warszawie.
Zapraszamy do udziału w konkursie “Wesołe rymowanki dla kolegi i koleżanki”.
Regulamin konkursu w załączniku.

Dzielnicowy Konkurs Grafiki Komputerowej pod hasłem “Żyj zdrowo”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 1.06.2021 r., email dzwonowska@wp.pl
DLA KOGO: uczniowie klas 1-3
CEL: kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań; prezentacja umiejętności informatycznych uczniów
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 316 w Warszawie

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-3 do udziału w Dzielnicowym Konkursie Grafiki Komputerowej pod hasłem “Żyj zdrowo”.

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie grafiki komputerowej „Żyj zdrowo” promującej zdrowy styl życia.

  • Praca powinna być wykonana w dowolnym edytorze grafiki i zapisana w formacie JPG lub PNG.
  • Maksymalny rozmiar pliku może wynosić 10 MB.
  • Gotowy plik należy nazwać wg wzoru: imię_nazwisko_klasa_szkoła (np. Jan_Kowalski_kl2_SP321.jpg)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie OŚWIADCZENIA PRAWNYCH OPIEKUNÓW załącznik 2- link

Prace graficzne i zdjęcie/scan oświadczenia należy przesyłać na adres: dzwonowska@wp.pl do dnia 1.06.2021 r. 

Komisja konkursowa (powołana przez organizatora czyli SP 316) oceniać będzie: zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, walory edukacyjne promujące zdrowy styl życia, estetykę wykonania.

"JA I MOJA RODZINA"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 07.06.2021 sala nr 104 filia
DLA KOGO: Oddziały zerowe i grupy przedszkolne 4 i 5-latki (z budynku filii szkoły)
CEL: Rozwijanie zdolności manualnych dzieci poprzez zastosowanie ciekawych technik plastycznych, zachęcanie rodziców do spędzania czasu ze swoimi dziećmi.
ORGANIZATOR: Agnieszka Nowicka, Barbara Pawęzowska
Zapraszamy do udziału w konkursie “Ja i moja rodzina”.
Regulamin konkursu w załączniku.

"Wiosna piękna i radosna"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 14.05.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I - III objęci opieką świetlicy szkolnej.
CEL: rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, pobudzenie wrażliwości na piękno natury.
ORGANIZATOR: Świetlica szkolna SP 321 w Warszawie.
Zapraszamy do udziału w konkursie “Wiosna piękna i radosna”.
Regulamin konkursu w załączniku.

"Mistrz origami"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 12.05.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas II i III objęci opieką świetlicy szkolnej
CEL: rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci, propagowanie sztuki origami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
ORGANIZATOR: Świetlica szkolna SP 321 w Warszawie
Zapraszamy do udziału w konkursie “Mistrz origami”.
Regulamin konkursu w załączniku.

V Bemowski konkurs fotograficzny "Zawody zatrzymane w obiektywie"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 21.05.2021 r.
DLA KOGO: szkoły podstawowe oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 78 na Bemowie
CEL: rozbudzanie zainteresowań zawodami funkcjonującymi na współczesnym rynku
pracy, rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez dobór tematyki i kompozycji zdjęć
ORGANIZATOR: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie zaprasza uczniów szkół bemowskich do udziału w piątej edycji konkursu „Zawody zatrzymane w obiektywie” pod hasłem ZAWODY MIESZKAŃCÓW BEMOWA.

V Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Warszawska Starówka"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 21.05.2021 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas 4 - 8 w Warszawie
CEL: rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół podstawowych, a także poznanie historii Warszawy
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 321 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół podstawowych,
  • rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni uczniów,
  • poznawanie architektury Warszawy,
  • poznawanie i promowanie miasta Warszawy.

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obiektu znajdującego się na warszawskiej Starówce. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zamieszczone są w  regulaminie konkursu.

Konkurs architektoniczno-budowlany dla klas 7-8

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 30.04.2021r. pod adres: promocja.tab@gmail.com
DLA KOGO: dla uczniów klas 7-8
CEL: rozwijanie kreatywności i przestrzennego myślenia
ORGANIZATOR: Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie oraz firma Trefl
Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie oraz firma Trefl SA organizuje konkurs Brick Trick TAB Master. Jest to pierwszy w Polsce konkurs dla przyszłych architektów, projektantów i inżynierów budownictwa, który formułą przypomina proces przygotowania i realizacji projektu architektonicznego. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i przestrzennego myślenia.
Bieżące informacje dostępne są na stronie:
Niezbędne dokumenty:

Konkurs na wiersz/ rymowankę o wiośnie

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 22 kwietnia 2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas 1-6 ZSP 7
CEL: promowanie zainteresowań, rozwój kreatywności i umiejętności literackich
ORGANIZATOR: świetlica szkolna ZSP 7 w Warszawie
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch  kategoriach wiekowych:  klasy I-III oraz  klasy IV-VI.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
Pracę należy opisać wg wzoru: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa.

Światowy Tydzień Mózgu

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 20 marca 2021 r.
DLA KOGO: uczniowie
CEL: Popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych; promowanie zainteresowań neurobiologią, rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych.
ORGANIZATOR: Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwu kategoriach wiekowych:
A. klasa I-IV
B. klasa V-VIII
Prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką, np. farby, kredki, wycinanka, kolaż itp. i ilustrować koncepcję hasła: “Mój mózg: jestem, myślę, czuję”.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę (wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna)
Pracę należy opisać wg wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
wiek, klasa
Nazwa i adres szkoły
imię i nazwisko opiekuna z ramienia szkoły oraz jego telefon komórkowy i adres mailowy

I Warszawski Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych „Bezpieczna przygoda z Internetem”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 25.02.2021
DLA KOGO: uczniowie warszawskich szkół podstawowych
CEL: Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu. Pragniemy także zachęcić młodych internautów do refleksji nad kształtowaniem właściwych postaw zachowania w wirtualnym świecie.
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

Zapraszamy do udziału w I Warszawskim Konkursie dla uczniów Szkół Podstawowych pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz NASK.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-8.

ZASADY KONKURSU

Uczniowie klas I – III przygotowują plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Uczniowie klas IV – VIII przygotowują prezentację multimedialną w programie PowerPoint  z  pakietu  Microsoft  Office o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie.

Prace wraz ze zgodą na udział w konkursie należy dostarczyć do pani Katarzyny Dzwonowskiej do 25.02.2021 r.

Więcej informacji o kryteriach do prac znajduje się w regulaminie konkursu:
regulamin konkursu [link]
druk oświadczenia/zgody na udział w konkursie [link]

Szkolny Konkurs Plastyczny „Maska Karnawałowa”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 5.02.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I - III objęci opieką świetlicową
CEL: rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów
ORGANIZATOR: nauczyciele świetlicy w SP321
Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym “Maska Karnawałowa” organizowanym przez nauczycieli świetlicy w SP321.
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy: maski karnawałowej.
Regulamin konkursu w załączniku.

Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Choinka tradycją malowana”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 20.12.2020
DLA KOGO: uczniowie klas I-IV objętych opieką świetlicową
CEL: przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycjami Świąt Bożego Narodzenia; inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
ORGANIZATOR: Kierownik i wychowawcy świetlicy

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym ,,Choinka tradycją malowana”

Regulamin konkursu w załączniku.

Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Święty Mikołaj ”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 6.12.2020
DLA KOGO: uczniowie klas 0-III
CEL: rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności
ORGANIZATOR: Agnieszka Nowicka

22 listopada obchodzimy ,,Dzień Kredki”. Z tej okazji zapraszam dzieci do konkursu plastycznego ,,Święty Mikołaj ”.

Wszyscy wiedzą, jak wygląda Św. Mikołaj, ale czy potrafimy Go narysować? Przekonajmy się…😊

Regulamin konkursu w załączniku.

Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny "Polskie pejzaże uchwycone w kadrze"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 18.11.2020
DLA KOGO: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej dzielnicy Bemowo
CEL: zachęcenie uczestników do odkrywania piękna przyrody naszego kraju, wykorzystanie technologii dostępnych dla uczniów (smartfon, tablet, tradycyjny aparat fotograficzny)
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 321, A. Chmiel, K. Dzwonowska

Mamy przyjemność zaprosić uczniów klas I-III szkół podstawowych dzielnicy Bemowo do udziału w konkursie fotograficznym ,,Pejzaże Polski uchwycone w kadrze”. Zasady przeprowadzenia konkursu zostały dostosowane do obecnej sytuacji i umożliwiają uczniom łatwą i bezpieczną realizację zadania. Zachęcamy do wspólnego odkrywania piękna naszego kraju.

Regulamin konkursu w załączniku.

Ogólnopolski konkurs „Tysiąc powodów by czytać”

DATA: 24 X-28 XI 2019 r.
ORGANIZATOR: Empik

W dniach 24 X-28 XI 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do akcji promującej czytelnictwo i wzięła udział w ogólnopolskim konkursie, pt.: „Tysiąc powodów by czytać”, zorganizowanym przez Empik. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej z ulubioną sceną z wybranej książki.

Skip to content