tel.: 22 836 39 78
e-mail: sekretariat@zsp7.warszawa.pl
zsp7@eduwarszawa.pl

O naszej szkole

Konkursy

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 321 uczestniczą w licznych konkursach szkolnych i poza szkolnych.
Tradycją szkoły jest organizacja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Super Trójka" dla klas III i Warszawskiego Konkursu "63 dni chwały Powstania Warszawskiego".
Ponadto nauczyciele szkoły organizują wiele szkolnych i dzielnicowych konkursów.

III Warszawski Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych „Bezpieczna przygoda z Internetem”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 28.02.2023, email dzwonowska@wp.pl lub sala komputerowa nr 113
DLA KOGO: uczniowie warszawskich szkół podstawowych
CEL: Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu. Pragniemy także zachęcić młodych internautów do refleksji nad kształtowaniem właściwych postaw zachowania w wirtualnym świecie.
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

Zapraszamy do udziału w III Warszawskim Konkursie dla uczniów Szkół Podstawowych pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz NASK.

Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8.

ZASADY KONKURSU

Uczniowie klas I – III przygotowują plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Uczniowie klas IV – VI przygotowują w środowisku Scratch animację lub grę, jako pomoc dydaktyczną pt. „Walka z fake newsami”.

Uczniowie klas VII – VIII przygotowują prezentację multimedialną pt. “Zjawisko dezinformacji w sieci” w programie PowerPoint z  pakietu  Microsoft  Office.

Prace wraz ze zgodą na udział w konkursie należy dostarczyć do pani Katarzyny Dzwonowskiej do 28.02.2023 r.

Więcej informacji o kryteriach do prac znajduje się w regulaminie konkursu:
regulamin konkursu [link]
druk oświadczenia/zgody na udział w konkursie [link]

Konkurs plastyczny "Zimowy pejzaż"

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 30.01.2023 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-IV uczęszczających do świetlicy szkolnej.
CEL KONKUSU: rozwijanie zdolności plastycznych, rozbudzanie inwencji twórczej, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.
ORGANIZATOR: M. Czerniszewska, A. Osytek

Regulamin w załączniku

Dzielnicowy Świetlicowy Konkurs Konstrukcyjny ,,MALI ARCHITEKCI”

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 31.01.2023r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-IV
CEL KONKURSU: Rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, integracja grupy, radość ze wspólnego tworzenia.
ORGANIZATOR: SP364

Regulamin w załączniku

Stroik Bożonarodzeniowy

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 14.12.2022 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-VIII wraz z rodzicami
CEL KONKUSU: wzmacnianie więzi rodzinnych, podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
ORGANIZATOR: M. Marszał, M. Karkocha, Z. Jakubczyk, A. Warda- kierownik świetlicy

Regulamin w załączniku

Świetlicowy konkurs plastyczny "WESOŁE LITERKI"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 25.11.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL: utrwalenie znajomości liter, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni, zachęcanie do aktywności twórczej dzieci.
ORGANIZATORZY: Małgorzata Czerniszewska, Marlena Karkocha

Regulamin w załączniku

„Wyraź siebie”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 09.01.2023 r
DLA KOGO: dla klas 4-8
CEL: kształtowanie oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią, zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, wzbudzanie poczucia estetyki, aktywizowanie uczniów do rozwijania twórczej pasji.
ORGANIZATORZY: Zespół ds. Kultury

Regulamin w załączniku

Świetlicowy konkurs plastyczny "BARWY JESIENI"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 21.10.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-VI uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL: rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni, zachęcanie do aktywności twórczej dzieci.
ORGANIZATORZY: Anna Korzeniewska, Marzena Marszał

Regulamin w załączniku

"63 DNI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: recytatorski 25 października 2022r., historyczny i plastyczny: 28 października 2022
DLA KOGO: uczniowie klas 4-8
CEL KONKURSU: Rozwijanie w uczniach artystycznych zainteresowań związanych z historią Polski i historią Warszawy
ORGANIZATORZY:
kategoria historyczna: Katarzyna Głogowska
kategoria recytatorska: Beata Jankowska i Iwona Jelonek
kategoria plastyczna: Ismena Mazerant

Już po raz siódmy nasza szkoła jest organizatorem konkursu 63DNI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO dla wszystkich warszawskich szkół podstawowych. Zatem także i w tym roku zapraszamy do wzięcia w nim udziału naszych uczniów klas 4-8. Regulamin określa zasady i treść konkursów w kategoriach: historycznej, recytatorskiej i plastycznej.

Świetlicowy Konkurs Plastyczny "Wiosenne kwiatki"

FINAŁ KONKURSU: 20.05.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I – V uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, wyrabianie poczucia estetyki, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
ORGANIZATORZY: M. Czerniszewska, K. Cichocka, M. Marszał

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy Konkurs Recytatorski "Ulubione wiersze mojego dzieciństwa"

FINAŁ KONKURSU: 27.04.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I – V uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, zainteresowanie uczniów poezją.
ORGANIZATORZY: K. Cichocka, H. Kapusta, W. Łukasiak, M. Marszał

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Konkurs w ramach Światowego Dnia Mózgu ”Jak dbam o mózg"

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 13 kwietnia 2022 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-VIII
CEL KONKUSU: popularyzowanie wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, promowanie zainteresowań neurobiologią, promowanie właściwych zachowań sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu układu nerwowego, rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych
ORGANIZATOR: Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych z siedzibą w Warszawie

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Konkurs na plakat promujący mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 31.05.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie SP
ORGANIZATOR: Ministerstwo Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022.
Prace można przesyłać do dn. 31 maja 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 września 2022 r.
Szczegóły znajdują się w regulaminie na stronie LINK – KONKURS.
Z poważaniem
Adrianna Aftańska
Starszy Specjalista
Wydział do spraw Mediacji
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Szkolny konkurs fotograficzny pt. „Przebudzenie wiosny”

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 31.03.2022 r.
DLA KOGO: dla uczniów oddziału przedszkolnego (5 – 6 latki)
CEL KONKUSU: upowszechnienie fotografii jako dziedziny sztuki, zachęcanie dziecka do obserwacji zmian, zapowiadających zbliżającą się porę roku, rozbudznie u dzieci zainteresowania przyrodą, zaangażowanie dzieci i rodziców we wspólną aktywność
ORGANIZATOR: Paulina Szymańska, Marlena Karkocha

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Szkolny konkurs związany z Dniem Bezpiecznego Internetu "Rymow@nki o bezpieczeństwie w sieci"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 28.02.2022, na email dzwonowska@wp.pl
DLA KOGO: uczniowie klas 1-8
CEL: uświadomienie zalet, ale i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z sieci
ORGANIZATOR: Katarzyna Dzwonowska, Anna Kołakowska

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie związanym z Dniem Bezpiecznego Internetu “Rymow@nki o bezpieczeństwie w sieci”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest ułożenie wierszyka, rymowanki, wyliczanki dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie.
Uczniowie klas 1-3 – praca konkursowa powinna być napisana w dowolnym edytorze tekstu lub czytelnie na ozdobionej własnoręcznie kartce formatu A4;
Uczniowie klas 4-8 – praca konkursowa powinna być napisana w dowolnym edytorze tekstu ozdobiona samodzielnie przygotowanymi grafikami;  

Podpisane prace należy dostarczyć do pani K. Dzwonowskiej lub pani A. Kołakowskiej lub wysłać na email dzwonowska@wp.pl  do dnia 28.02.2022 r. 

II Warszawski Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych „Bezpieczna przygoda z Internetem”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 25.02.2022, na email dzwonowska@wp.pl
DLA KOGO: uczniowie warszawskich szkół podstawowych
CEL: Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu. Pragniemy także zachęcić młodych internautów do refleksji nad kształtowaniem właściwych postaw zachowania w wirtualnym świecie.
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

Zapraszamy do udziału w I Warszawskim Konkursie dla uczniów Szkół Podstawowych pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz NASK.

Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8.

ZASADY KONKURSU

Uczniowie klas I – III przygotowują plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Uczniowie klas IV – VI przygotowują w środowisku Scratch animację lub grę, jako pomoc dydaktyczną pt.“Bezpieczna przygoda w Internecie”.

Uczniowie klas VII – VIII przygotowują prezentację multimedialną w programie PowerPoint  z  pakietu  Microsoft  Office o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie.

Prace wraz ze zgodą na udział w konkursie należy dostarczyć do pani Katarzyny Dzwonowskiej do 25.02.2022 r.

Więcej informacji o kryteriach do prac znajduje się w regulaminie konkursu:
regulamin konkursu [link]
druk oświadczenia/zgody na udział w konkursie [link]

Świetlicowy konkurs plastyczny "Pejzaż zimowy"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 25.01.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas III- VI uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni,
zachęcanie do aktywności twórczej dzieci.
ORGANIZATOR Anna Korzeniewska

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy konkurs plastyczny "W bałwankowym świecie"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 25.01.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-II uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni,
zachęcanie do aktywności twórczej dzieci.
ORGANIZATORZY: Karolina Cichocka, Małgorzata Czerniszewska

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy konkurs plastyczny "Moja bombka bożonarodzeniowa"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 17.12.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-IV uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
ORGANIZATORZY: M. Krzysztyniak, M. Mścichowska, E. Koguciuk

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy konkurs plastyczny: "BARWY JESIENI"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 25.10.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-VI uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL: kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej, propagowanie różnych technik plastycznych, doskonalenie warsztatu oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci.
ORGANIZATOR: Marzena Marszał

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy konkurs na wierszyk/rymowankę "Moje ulubione zwierzątko"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 13.10.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas III-V uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: rozbudzanie zainteresowań literackich, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
kształcenie umiejętności redagowania tekstów, popularyzowanie twórczości literackiej dzieci.
ORGANIZATORZY: Halina Kapusta, Anna Warda

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

63 dni Chwały Powstania Warszawskiego

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 22 X przyjmujemy prace uczniów naszej szkoły na finał szkolny. 29 X odbędzie się finał warszawski. Kategorie konkursowe: historyczna, literacka i plastyczna
DLA KOGO: uczniowie klas 4-8
CEL: kształtowanie postaw patriotycznych w młodym pokoleniu, rozwijanie artystycznych zainteresowań związanych z historią Polski i Warszawy
ORGANIZATOR: SP nr 321, koordynator konkursu- Katarzyna Głogowska wraz z opiekunami poszczególnych konkursów
Wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 zapraszamy do udziału w warszawskim konkursie pt. “63 dni chwały Powstania Warszawskiego” organizowanym w naszej szkole. To już VI edycja! Przeczytaj regulamin – może ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Świetlicowy konkurs literacki "Wesołe rymowanki dla kolegi i koleżanki"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 17.06.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas IV - VI objęci opieką świetlicy szkolnej.
CEL: dostarczenie dzieciom wiele radości i wprowadzenie ich w pogodny nastrój.
ORGANIZATOR: Świetlica szkolna SP 321 w Warszawie.
Zapraszamy do udziału w konkursie “Wesołe rymowanki dla kolegi i koleżanki”.
Regulamin konkursu w załączniku.

Dzielnicowy Konkurs Grafiki Komputerowej pod hasłem “Żyj zdrowo”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 1.06.2021 r., email dzwonowska@wp.pl
DLA KOGO: uczniowie klas 1-3
CEL: kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań; prezentacja umiejętności informatycznych uczniów
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 316 w Warszawie

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-3 do udziału w Dzielnicowym Konkursie Grafiki Komputerowej pod hasłem “Żyj zdrowo”.

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie grafiki komputerowej „Żyj zdrowo” promującej zdrowy styl życia.

  • Praca powinna być wykonana w dowolnym edytorze grafiki i zapisana w formacie JPG lub PNG.
  • Maksymalny rozmiar pliku może wynosić 10 MB.
  • Gotowy plik należy nazwać wg wzoru: imię_nazwisko_klasa_szkoła (np. Jan_Kowalski_kl2_SP321.jpg)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie OŚWIADCZENIA PRAWNYCH OPIEKUNÓW załącznik 2- link

Prace graficzne i zdjęcie/scan oświadczenia należy przesyłać na adres: dzwonowska@wp.pl do dnia 1.06.2021 r. 

Komisja konkursowa (powołana przez organizatora czyli SP 316) oceniać będzie: zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, walory edukacyjne promujące zdrowy styl życia, estetykę wykonania.

"JA I MOJA RODZINA"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 07.06.2021 sala nr 104 filia
DLA KOGO: Oddziały zerowe i grupy przedszkolne 4 i 5-latki (z budynku filii szkoły)
CEL: Rozwijanie zdolności manualnych dzieci poprzez zastosowanie ciekawych technik plastycznych, zachęcanie rodziców do spędzania czasu ze swoimi dziećmi.
ORGANIZATOR: Agnieszka Nowicka, Barbara Pawęzowska
Zapraszamy do udziału w konkursie “Ja i moja rodzina”.
Regulamin konkursu w załączniku.

"Wiosna piękna i radosna"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 14.05.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I - III objęci opieką świetlicy szkolnej.
CEL: rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, pobudzenie wrażliwości na piękno natury.
ORGANIZATOR: Świetlica szkolna SP 321 w Warszawie.
Zapraszamy do udziału w konkursie “Wiosna piękna i radosna”.
Regulamin konkursu w załączniku.

"Mistrz origami"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 12.05.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas II i III objęci opieką świetlicy szkolnej
CEL: rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci, propagowanie sztuki origami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
ORGANIZATOR: Świetlica szkolna SP 321 w Warszawie
Zapraszamy do udziału w konkursie “Mistrz origami”.
Regulamin konkursu w załączniku.

V Bemowski konkurs fotograficzny "Zawody zatrzymane w obiektywie"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 21.05.2021 r.
DLA KOGO: szkoły podstawowe oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 78 na Bemowie
CEL: rozbudzanie zainteresowań zawodami funkcjonującymi na współczesnym rynku
pracy, rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez dobór tematyki i kompozycji zdjęć
ORGANIZATOR: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie zaprasza uczniów szkół bemowskich do udziału w piątej edycji konkursu „Zawody zatrzymane w obiektywie” pod hasłem ZAWODY MIESZKAŃCÓW BEMOWA.

V Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Warszawska Starówka"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 21.05.2021 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas 4 - 8 w Warszawie
CEL: rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół podstawowych, a także poznanie historii Warszawy
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 321 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół podstawowych,
  • rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni uczniów,
  • poznawanie architektury Warszawy,
  • poznawanie i promowanie miasta Warszawy.

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obiektu znajdującego się na warszawskiej Starówce. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zamieszczone są w  regulaminie konkursu.

Konkurs architektoniczno-budowlany dla klas 7-8

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 30.04.2021r. pod adres: promocja.tab@gmail.com
DLA KOGO: dla uczniów klas 7-8
CEL: rozwijanie kreatywności i przestrzennego myślenia
ORGANIZATOR: Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie oraz firma Trefl
Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie oraz firma Trefl SA organizuje konkurs Brick Trick TAB Master. Jest to pierwszy w Polsce konkurs dla przyszłych architektów, projektantów i inżynierów budownictwa, który formułą przypomina proces przygotowania i realizacji projektu architektonicznego. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i przestrzennego myślenia.
Bieżące informacje dostępne są na stronie:
Niezbędne dokumenty:

Konkurs na wiersz/ rymowankę o wiośnie

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 22 kwietnia 2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas 1-6 ZSP 7
CEL: promowanie zainteresowań, rozwój kreatywności i umiejętności literackich
ORGANIZATOR: świetlica szkolna ZSP 7 w Warszawie
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch  kategoriach wiekowych:  klasy I-III oraz  klasy IV-VI.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
Pracę należy opisać wg wzoru: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa.

Światowy Tydzień Mózgu

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 20 marca 2021 r.
DLA KOGO: uczniowie
CEL: Popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych; promowanie zainteresowań neurobiologią, rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych.
ORGANIZATOR: Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwu kategoriach wiekowych:
A. klasa I-IV
B. klasa V-VIII
Prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką, np. farby, kredki, wycinanka, kolaż itp. i ilustrować koncepcję hasła: “Mój mózg: jestem, myślę, czuję”.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę (wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna)
Pracę należy opisać wg wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
wiek, klasa
Nazwa i adres szkoły
imię i nazwisko opiekuna z ramienia szkoły oraz jego telefon komórkowy i adres mailowy

I Warszawski Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych „Bezpieczna przygoda z Internetem”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 25.02.2021
DLA KOGO: uczniowie warszawskich szkół podstawowych
CEL: Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu. Pragniemy także zachęcić młodych internautów do refleksji nad kształtowaniem właściwych postaw zachowania w wirtualnym świecie.
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

Zapraszamy do udziału w I Warszawskim Konkursie dla uczniów Szkół Podstawowych pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz NASK.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-8.

ZASADY KONKURSU

Uczniowie klas I – III przygotowują plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Uczniowie klas IV – VIII przygotowują prezentację multimedialną w programie PowerPoint  z  pakietu  Microsoft  Office o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie.

Prace wraz ze zgodą na udział w konkursie należy dostarczyć do pani Katarzyny Dzwonowskiej do 25.02.2021 r.

Więcej informacji o kryteriach do prac znajduje się w regulaminie konkursu:
regulamin konkursu [link]
druk oświadczenia/zgody na udział w konkursie [link]

Szkolny Konkurs Plastyczny „Maska Karnawałowa”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 5.02.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I - III objęci opieką świetlicową
CEL: rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów
ORGANIZATOR: nauczyciele świetlicy w SP321
Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym “Maska Karnawałowa” organizowanym przez nauczycieli świetlicy w SP321.
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy: maski karnawałowej.
Regulamin konkursu w załączniku.

Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Choinka tradycją malowana”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 20.12.2020
DLA KOGO: uczniowie klas I-IV objętych opieką świetlicową
CEL: przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycjami Świąt Bożego Narodzenia; inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
ORGANIZATOR: Kierownik i wychowawcy świetlicy

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym ,,Choinka tradycją malowana”

Regulamin konkursu w załączniku.

Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Święty Mikołaj ”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 6.12.2020
DLA KOGO: uczniowie klas 0-III
CEL: rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności
ORGANIZATOR: Agnieszka Nowicka

22 listopada obchodzimy ,,Dzień Kredki”. Z tej okazji zapraszam dzieci do konkursu plastycznego ,,Święty Mikołaj ”.

Wszyscy wiedzą, jak wygląda Św. Mikołaj, ale czy potrafimy Go narysować? Przekonajmy się…😊

Regulamin konkursu w załączniku.

Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny "Polskie pejzaże uchwycone w kadrze"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 18.11.2020
DLA KOGO: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej dzielnicy Bemowo
CEL: zachęcenie uczestników do odkrywania piękna przyrody naszego kraju, wykorzystanie technologii dostępnych dla uczniów (smartfon, tablet, tradycyjny aparat fotograficzny)
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 321, A. Chmiel, K. Dzwonowska

Mamy przyjemność zaprosić uczniów klas I-III szkół podstawowych dzielnicy Bemowo do udziału w konkursie fotograficznym ,,Pejzaże Polski uchwycone w kadrze”. Zasady przeprowadzenia konkursu zostały dostosowane do obecnej sytuacji i umożliwiają uczniom łatwą i bezpieczną realizację zadania. Zachęcamy do wspólnego odkrywania piękna naszego kraju.

Regulamin konkursu w załączniku.

Ogólnopolski konkurs „Tysiąc powodów by czytać”

DATA: 24 X-28 XI 2019 r.
ORGANIZATOR: Empik

W dniach 24 X-28 XI 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do akcji promującej czytelnictwo i wzięła udział w ogólnopolskim konkursie, pt.: „Tysiąc powodów by czytać”, zorganizowanym przez Empik. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej z ulubioną sceną z wybranej książki.

Skip to content