tel.: 22 836 39 78
e-mail: sekretariat@zsp7.warszawa.pl
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

O naszej szkole

Konkursy

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 321 uczestniczą w licznych konkursach szkolnych i poza szkolnych.
Tradycją szkoły jest organizacja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Super Trójka" dla klas III i Warszawskiego Konkursu "63 dni chwały Powstania Warszawskiego".
Ponadto nauczyciele szkoły organizują wiele szkolnych i dzielnicowych konkursów.

63 dni chwały Powstania Warszawskiego

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 27.11.2023r.
DLA KOGO: Uczniowie klas 4-8
CEL: Rozwijanie artystycznych zainteresowań związanych z historią Polski, a także Warszawy w młodym pokoleniu
ORGANIZATOR: koordynator Katarzyna Głogowska i zespoły humanistyczny i przedmiotów artystycznych

To już VIII edycja konkursu, skierowanego do uczniów szkół podstawowych w całej Warszawie. Upamiętniamy dzięki niemu niezwykle tragiczne wydarzenia z historii naszej stolicy. Pragniemy, aby pamięć o bohaterach tamtych dni przetrwała wśród naszych młodych uczniów. Zachęcamy do udziału w trzech kategoriach.

 

Konkurs fotograficzny "Jesień w obiektywie"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 13.11.2023 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas 1-8
CEL: kształtowanie oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią, wzbudzanie poczucia estetyki, aktywizowanie uczniów do rozwijania twórczej pasji
ORGANIZATORZY: Zespół ds. edukacji kulturalnej

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym “Jesień w obiektywie”.

Zrób zdjęcie, którego tematem przewodnim będzie jesień. Złap magiczne chwile swoim aparatem. Uchwyć na fotografii mgliste poranki, zachody słońca, kolorowe drzewa czy dywany liści.

Do 13.11.2023 r. prześlij zdjęcie konkursowe na email dzwonowska@wp.pl w tytule wiadomości wpisując konkurs fotograficzny.
Zdjęcia należy przesyłać w plikach JPG, nazwa pliku musi zawierać: nazwisko i imię autora pracy oraz klasę do której uczęszcza (np. Nowak Ewa kl. 8f).

Konkurs plastyczny "Jesień - wszystkie barwy jesieni"

Dla kogo: dzieci z klas I- IV uczęszczające do świetlicy szkolnej.
Cel konkursu: dostrzeganie piękna przyrody i otaczającego świata, pobudzenie twórczej wyobraźni dzieci, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, inspirowanie do aktywności twórczej.
Data dostarczenia prac: 20.10.2023 r.
Organizatorzy: M. Krzysztyniak, K. Trojanowska

Zachęcamy do udziału w konkursie.

MODELowo poznajemy świat grzybów

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 20 października 2023
DLA KOGO: klasy IV-VIII
CEL: Zwrócenie uwagi na różnorodność gatunkową świata grzybów, rozwijanie twórczej aktywności plastycznej i kreatywności.
ORGANIZATOR: Iwona Idzikowska - przyrodnik i bibliotekarz

Konkurs przyrodniczy organizowany przez bibliotekę szkolną. Zgodę rodziców na udział w konkursie należy dostarczyć do 12 października do biblioteki szkolnej. Zostanie wyłonionych i nagrodzonych 3 laureatów. Przewiduje się 3 wyróżnienia i upominki dla pozostałych uczestników.

"Moje ulubione zwierzatko"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 09.10.2023 r.
DLA KOGO: uczniowie kl. III-IV uczęszczający do świetlicy szkolnej
CEL: rozbudzanie zainteresowań literackich, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, kształcenie umiejętności redagowania tekstów, popularyzowanie twórczości literackiej dzieci
ORGANIZATOR: M. Czerniszewska, J. Ratajczak

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Świetlicowy konkurs plastyczny " Moje wymarzone wakacje"

Data dostarczania prac: 09.06.2023r
Dla kogo: klasy 1-3 świetlica szkolna
Cel konkursu: Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej, wrażliwości artystycznej oraz zainteresowań artystycznych, przybliżenie ciekawych miejsc na spędzenie wakacji.
Organizator: Marzena Marszał - wychowawca świetlicy

Serdecznie zapraszamy.

Ogólnopolski Konkurs Artystyczny "Biżuteria"

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 26.05.2023
DLA KOGO: uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-15 lat
CEL KONKURSU: kultywowanie rękodzieła, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie sprawności manualnej
ORGANIZATOR: SP 321

Serdecznie zapraszamy.

Świetlicowy Konkurs Recytatorski "Ulubione wiersze mojego dzieciństwa"

FINAŁ KONKURSU: 19.04.2023r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-IV uczęszczający do świetlicy szkolnej
CEL KONKURSU: rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, zainteresowanie uczniów poezji.
ORGANIZATORZY: W. Łukasiak, M. Marszał

Serdecznie zapraszamy.

Dzielnicowy Konkurs "Mam Talent"

TERMIN PREZENTACJI - 11.05.2023 r.
DLA KOGO: Uczniów klas I-IV
CELE KONKURSU: Rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów. Umożliwienia prezentacji swoich pasji. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
ORGANIZATORZY: M. Karkocha, M. Czerniszewska, A. Warda - kierownik świetlicy, D. Bartnik

Serdecznie zapraszamy.

„Wielkanocna Pisanka”

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 3.04.2023 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-IV uczęszczających do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: propagowanie tradycji i obyczajów wielkanocnych; pogłębienie wiedzy na temat pisanek/kraszanek w obrzędowości ludowej; popularyzacja sztuki ludowej i rękodzieła wśród dzieci; rozwijanie umiejętności manualnych.
ORGANIZATOR: P.Koszalska, M.Krzysztyniak

Serdecznie zapraszamy.

Świetlicowy Przegląd Talentów

TERMIN PREZENTACJI - 13.04.2023 r.
DLA KOGO: Uczniów klas I-IV
CELE KONKURSU: Rozwijanie zainteresowań uczniów. Umożliwienia prezentacji swoich pasji. Rozwijanie kreatywności.
ORGANIZATORZY: Marlena Karkocha, Małgosia Czerniszewska, Anna Warda - kierownik świetlicy

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas I-IV do udziału w Świetlicowym Przeglądzie Talentów, który odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 r.

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Fotograficzny "Moja ulubiona książka w cyfrowej odsłonie"

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 24.03.2023 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-III
CEL KONKURSU: rozwijanie zainteresowań czytelniczych i fotograficznych uczniów oraz doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania sprzętu fotograficznego oraz cyfrowej edycji zdjęć
ORGANIZATOR: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, koordynator w szkole K. Dzwonowska

Lubisz robić zdjęcia? Chętnie czytasz książki? Masz swoją ulubioną książkę?

Konkurs “Moja ulubiona książka w cyfrowej odsłonie” jest właśnie dla Ciebie!

 

Zrób zdjęcie promującą ulubioną przez Ciebie książkę. Z pracy powinien wypływać przekaz, który będzie zachęcał do przeczytania książki.

Dopuszcza się:

 • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
 • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
 • stosowanie kolaży;
 • dekorowanie zdjęcia napisami, naklejkami.

 

Zdjęcie wykonane w formacie JPG nieprzekraczającym 10 MB oraz kartę zgłoszenia uczestnika konkursu – załącznik 1 dostępny na stronie https://tiny.pl/w2kbh  należy przesłać w formie załącznika do wiadomości e-mail w terminie do dnia 24 marca 2023 roku na adres dzwonowska@wp.pl lub przynieść do sali 113 do pani Katarzyny Dzwonowskiej.

 

Zachęcam uczniów klas 1-3 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie “Moja ulubiona książka w cyfrowej odsłonie”.

 

Regulamin [link]

Załącznik 1 – karta zgłoszenia [link]

Konkurs realizowany w ramach projektu “Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”, prowadzonego w klasach 1-3 podczas lekcji Edukacji informatycznej.

Świetlicowy konkurs plastyczny pt. "WARSZAWA ACH, TO TY!"

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 31.03.2023 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej
CEL KONKURSU: zainteresowanie stolicą polski pod kątem architektonicznym w duchu małej ojczyzny; rozwijanie zdolności poznawczych oraz wrażliwości estetycznej; prezentacja dziecięcej twórczości rysunkowej;
ORGANIZATOR: Maja Kamińska
Świetlicowy konkurs plastyczny pt. “WARSZAWA ACH, TO TY!”
1. Technika i format:
Rysunek wykonany za pomocą kredek/pasteli suchych/flamastrów – na kartkach technicznych formatu A4 z doklejoną drugą połową odwzorowywanego obiektu architektonicznego. Format pracy z gotowym wzorem zostanie przygotowany przez organizatora konkursu i rozdany chętnym uczniom przez nauczycieli świetlicy.
2. Każda oddana praca powinna zawierać czytelną informację zamieszczoną z tyłu kartki:
a. imię i nazwisko ucznia,
b. klasa i oddział.
3. Prace oceniać będzie organizator konkursu. Przy ocenianiu prac będzie brana pod uwagę:
⦁ dokładność wykonanej pracy w formie odbicia lustrzanego przydzielonego obiektu, oraz reszty elementów będących na połowie przyklejonego zdjęcia,
⦁ ogólna estetyka pracy,
⦁ zgodność pracy z tematem.
4. Prace zbiorowe lub wykonane z pomocą osób dorosłych nie będą uwzględniane.
5. Każdy uczestnik może wykonać oraz złożyć jedną pracę konkursową.
6. Prace płasko zapakowane – NIE zrolowane, prosimy przekazać do nauczycieli świetlicy w danym oddziale.
7. Termin składania prac upływa 31 marca 2023 r.
8. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatorów, najładniejsze zostaną wyeksponowane.
9. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród – 12.04.2023
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
Organizator: Maja Kamińska

Konkurs plastyczny ”W mózgu nie tylko neuron”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 27 lutego 2023. Prace należy przynieść do nauczyciela biologii, sala 219
DLA KOGO: uczniowie mazowieckich szkół podstawowych
CEL: popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
ORGANIZATOR: Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych
Konkurs plastyczny: W MÓZGU NIE TYLKO NEURON
Cele:
 • popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • promowanie zainteresowań neurobiologią
 • promowanie właściwych zachowań sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu układu nerwowego
 • rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych
Zadaniem konkursu jest  wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką plastyczną (farba, kredki, wycinanka, grafika komputerowa) na temat W mózgu nie tylko neuron.
Termin składania prac upływa  27 lutego 2023. Prace należy przynieść do nauczyciela biologii, sala 219.
Organizator: Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

III Warszawski Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych „Bezpieczna przygoda z Internetem”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 28.02.2023, email dzwonowska@wp.pl lub sala komputerowa nr 113
DLA KOGO: uczniowie warszawskich szkół podstawowych
CEL: Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu. Pragniemy także zachęcić młodych internautów do refleksji nad kształtowaniem właściwych postaw zachowania w wirtualnym świecie.
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

Zapraszamy do udziału w III Warszawskim Konkursie dla uczniów Szkół Podstawowych pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz NASK.

Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8.

ZASADY KONKURSU

Uczniowie klas I – III przygotowują plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Uczniowie klas IV – VI przygotowują w środowisku Scratch animację lub grę, jako pomoc dydaktyczną pt. „Walka z fake newsami”.

Uczniowie klas VII – VIII przygotowują prezentację multimedialną pt. “Zjawisko dezinformacji w sieci” w programie PowerPoint z  pakietu  Microsoft  Office.

Prace wraz ze zgodą na udział w konkursie należy dostarczyć do pani Katarzyny Dzwonowskiej do 28.02.2023 r.

Więcej informacji o kryteriach do prac znajduje się w regulaminie konkursu:
regulamin konkursu [link]
druk oświadczenia/zgody na udział w konkursie [link]

Konkurs plastyczny "Zimowy pejzaż"

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 30.01.2023 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-IV uczęszczających do świetlicy szkolnej.
CEL KONKUSU: rozwijanie zdolności plastycznych, rozbudzanie inwencji twórczej, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.
ORGANIZATOR: M. Czerniszewska, A. Osytek

Regulamin w załączniku

Dzielnicowy Świetlicowy Konkurs Konstrukcyjny ,,MALI ARCHITEKCI”

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 31.01.2023r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-IV
CEL KONKURSU: Rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, integracja grupy, radość ze wspólnego tworzenia.
ORGANIZATOR: SP364

Regulamin w załączniku

Stroik Bożonarodzeniowy

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 14.12.2022 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-VIII wraz z rodzicami
CEL KONKUSU: wzmacnianie więzi rodzinnych, podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
ORGANIZATOR: M. Marszał, M. Karkocha, Z. Jakubczyk, A. Warda- kierownik świetlicy

Regulamin w załączniku

Świetlicowy konkurs plastyczny "WESOŁE LITERKI"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 25.11.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL: utrwalenie znajomości liter, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni, zachęcanie do aktywności twórczej dzieci.
ORGANIZATORZY: Małgorzata Czerniszewska, Marlena Karkocha

Regulamin w załączniku

„Wyraź siebie”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 09.01.2023 r
DLA KOGO: dla klas 4-8
CEL: kształtowanie oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią, zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, wzbudzanie poczucia estetyki, aktywizowanie uczniów do rozwijania twórczej pasji.
ORGANIZATORZY: Zespół ds. Kultury

Regulamin w załączniku

Świetlicowy konkurs plastyczny "BARWY JESIENI"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 21.10.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-VI uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL: rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni, zachęcanie do aktywności twórczej dzieci.
ORGANIZATORZY: Anna Korzeniewska, Marzena Marszał

Regulamin w załączniku

"63 DNI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: recytatorski 25 października 2022r., historyczny i plastyczny: 28 października 2022
DLA KOGO: uczniowie klas 4-8
CEL KONKURSU: Rozwijanie w uczniach artystycznych zainteresowań związanych z historią Polski i historią Warszawy
ORGANIZATORZY:
kategoria historyczna: Katarzyna Głogowska
kategoria recytatorska: Beata Jankowska i Iwona Jelonek
kategoria plastyczna: Ismena Mazerant

Już po raz siódmy nasza szkoła jest organizatorem konkursu 63DNI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO dla wszystkich warszawskich szkół podstawowych. Zatem także i w tym roku zapraszamy do wzięcia w nim udziału naszych uczniów klas 4-8. Regulamin określa zasady i treść konkursów w kategoriach: historycznej, recytatorskiej i plastycznej.

Świetlicowy Konkurs Plastyczny "Wiosenne kwiatki"

FINAŁ KONKURSU: 20.05.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I – V uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, wyrabianie poczucia estetyki, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
ORGANIZATORZY: M. Czerniszewska, K. Cichocka, M. Marszał

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy Konkurs Recytatorski "Ulubione wiersze mojego dzieciństwa"

FINAŁ KONKURSU: 27.04.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I – V uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, zainteresowanie uczniów poezją.
ORGANIZATORZY: K. Cichocka, H. Kapusta, W. Łukasiak, M. Marszał

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Konkurs w ramach Światowego Dnia Mózgu ”Jak dbam o mózg"

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 13 kwietnia 2022 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas I-VIII
CEL KONKUSU: popularyzowanie wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, promowanie zainteresowań neurobiologią, promowanie właściwych zachowań sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu układu nerwowego, rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych
ORGANIZATOR: Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych z siedzibą w Warszawie

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Konkurs na plakat promujący mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 31.05.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie SP
ORGANIZATOR: Ministerstwo Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022.
Prace można przesyłać do dn. 31 maja 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 września 2022 r.
Szczegóły znajdują się w regulaminie na stronie LINK – KONKURS.
Z poważaniem
Adrianna Aftańska
Starszy Specjalista
Wydział do spraw Mediacji
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Szkolny konkurs fotograficzny pt. „Przebudzenie wiosny”

DATA DOSTARCZANIA PRAC: 31.03.2022 r.
DLA KOGO: dla uczniów oddziału przedszkolnego (5 – 6 latki)
CEL KONKUSU: upowszechnienie fotografii jako dziedziny sztuki, zachęcanie dziecka do obserwacji zmian, zapowiadających zbliżającą się porę roku, rozbudznie u dzieci zainteresowania przyrodą, zaangażowanie dzieci i rodziców we wspólną aktywność
ORGANIZATOR: Paulina Szymańska, Marlena Karkocha

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Szkolny konkurs związany z Dniem Bezpiecznego Internetu "Rymow@nki o bezpieczeństwie w sieci"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 28.02.2022, na email dzwonowska@wp.pl
DLA KOGO: uczniowie klas 1-8
CEL: uświadomienie zalet, ale i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z sieci
ORGANIZATOR: Katarzyna Dzwonowska, Anna Kołakowska

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie związanym z Dniem Bezpiecznego Internetu “Rymow@nki o bezpieczeństwie w sieci”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest ułożenie wierszyka, rymowanki, wyliczanki dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie.
Uczniowie klas 1-3 – praca konkursowa powinna być napisana w dowolnym edytorze tekstu lub czytelnie na ozdobionej własnoręcznie kartce formatu A4;
Uczniowie klas 4-8 – praca konkursowa powinna być napisana w dowolnym edytorze tekstu ozdobiona samodzielnie przygotowanymi grafikami;  

Podpisane prace należy dostarczyć do pani K. Dzwonowskiej lub pani A. Kołakowskiej lub wysłać na email dzwonowska@wp.pl  do dnia 28.02.2022 r. 

II Warszawski Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych „Bezpieczna przygoda z Internetem”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 25.02.2022, na email dzwonowska@wp.pl
DLA KOGO: uczniowie warszawskich szkół podstawowych
CEL: Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu. Pragniemy także zachęcić młodych internautów do refleksji nad kształtowaniem właściwych postaw zachowania w wirtualnym świecie.
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

Zapraszamy do udziału w I Warszawskim Konkursie dla uczniów Szkół Podstawowych pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz NASK.

Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8.

ZASADY KONKURSU

Uczniowie klas I – III przygotowują plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Uczniowie klas IV – VI przygotowują w środowisku Scratch animację lub grę, jako pomoc dydaktyczną pt.“Bezpieczna przygoda w Internecie”.

Uczniowie klas VII – VIII przygotowują prezentację multimedialną w programie PowerPoint  z  pakietu  Microsoft  Office o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie.

Prace wraz ze zgodą na udział w konkursie należy dostarczyć do pani Katarzyny Dzwonowskiej do 25.02.2022 r.

Więcej informacji o kryteriach do prac znajduje się w regulaminie konkursu:
regulamin konkursu [link]
druk oświadczenia/zgody na udział w konkursie [link]

Świetlicowy konkurs plastyczny "Pejzaż zimowy"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 25.01.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas III- VI uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni,
zachęcanie do aktywności twórczej dzieci.
ORGANIZATOR Anna Korzeniewska

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy konkurs plastyczny "W bałwankowym świecie"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 25.01.2022 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-II uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni,
zachęcanie do aktywności twórczej dzieci.
ORGANIZATORZY: Karolina Cichocka, Małgorzata Czerniszewska

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy konkurs plastyczny "Moja bombka bożonarodzeniowa"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 17.12.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-IV uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
ORGANIZATORZY: M. Krzysztyniak, M. Mścichowska, E. Koguciuk

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy konkurs plastyczny: "BARWY JESIENI"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 25.10.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I-VI uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL: kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej, propagowanie różnych technik plastycznych, doskonalenie warsztatu oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci.
ORGANIZATOR: Marzena Marszał

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

Świetlicowy konkurs na wierszyk/rymowankę "Moje ulubione zwierzątko"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 13.10.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas III-V uczęszczający do świetlicy szkolnej.
CEL KONKURSU: rozbudzanie zainteresowań literackich, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
kształcenie umiejętności redagowania tekstów, popularyzowanie twórczości literackiej dzieci.
ORGANIZATORZY: Halina Kapusta, Anna Warda

Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin w załączniku.

63 dni Chwały Powstania Warszawskiego

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 22 X przyjmujemy prace uczniów naszej szkoły na finał szkolny. 29 X odbędzie się finał warszawski. Kategorie konkursowe: historyczna, literacka i plastyczna
DLA KOGO: uczniowie klas 4-8
CEL: kształtowanie postaw patriotycznych w młodym pokoleniu, rozwijanie artystycznych zainteresowań związanych z historią Polski i Warszawy
ORGANIZATOR: SP nr 321, koordynator konkursu- Katarzyna Głogowska wraz z opiekunami poszczególnych konkursów
Wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 zapraszamy do udziału w warszawskim konkursie pt. “63 dni chwały Powstania Warszawskiego” organizowanym w naszej szkole. To już VI edycja! Przeczytaj regulamin – może ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Świetlicowy konkurs literacki "Wesołe rymowanki dla kolegi i koleżanki"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 17.06.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas IV - VI objęci opieką świetlicy szkolnej.
CEL: dostarczenie dzieciom wiele radości i wprowadzenie ich w pogodny nastrój.
ORGANIZATOR: Świetlica szkolna SP 321 w Warszawie.
Zapraszamy do udziału w konkursie “Wesołe rymowanki dla kolegi i koleżanki”.
Regulamin konkursu w załączniku.

Dzielnicowy Konkurs Grafiki Komputerowej pod hasłem “Żyj zdrowo”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 1.06.2021 r., email dzwonowska@wp.pl
DLA KOGO: uczniowie klas 1-3
CEL: kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań; prezentacja umiejętności informatycznych uczniów
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 316 w Warszawie

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-3 do udziału w Dzielnicowym Konkursie Grafiki Komputerowej pod hasłem “Żyj zdrowo”.

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie grafiki komputerowej „Żyj zdrowo” promującej zdrowy styl życia.

 • Praca powinna być wykonana w dowolnym edytorze grafiki i zapisana w formacie JPG lub PNG.
 • Maksymalny rozmiar pliku może wynosić 10 MB.
 • Gotowy plik należy nazwać wg wzoru: imię_nazwisko_klasa_szkoła (np. Jan_Kowalski_kl2_SP321.jpg)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie OŚWIADCZENIA PRAWNYCH OPIEKUNÓW załącznik 2- link

Prace graficzne i zdjęcie/scan oświadczenia należy przesyłać na adres: dzwonowska@wp.pl do dnia 1.06.2021 r. 

Komisja konkursowa (powołana przez organizatora czyli SP 316) oceniać będzie: zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, walory edukacyjne promujące zdrowy styl życia, estetykę wykonania.

"JA I MOJA RODZINA"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 07.06.2021 sala nr 104 filia
DLA KOGO: Oddziały zerowe i grupy przedszkolne 4 i 5-latki (z budynku filii szkoły)
CEL: Rozwijanie zdolności manualnych dzieci poprzez zastosowanie ciekawych technik plastycznych, zachęcanie rodziców do spędzania czasu ze swoimi dziećmi.
ORGANIZATOR: Agnieszka Nowicka, Barbara Pawęzowska
Zapraszamy do udziału w konkursie “Ja i moja rodzina”.
Regulamin konkursu w załączniku.

"Wiosna piękna i radosna"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 14.05.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I - III objęci opieką świetlicy szkolnej.
CEL: rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, pobudzenie wrażliwości na piękno natury.
ORGANIZATOR: Świetlica szkolna SP 321 w Warszawie.
Zapraszamy do udziału w konkursie “Wiosna piękna i radosna”.
Regulamin konkursu w załączniku.

"Mistrz origami"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 12.05.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas II i III objęci opieką świetlicy szkolnej
CEL: rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci, propagowanie sztuki origami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
ORGANIZATOR: Świetlica szkolna SP 321 w Warszawie
Zapraszamy do udziału w konkursie “Mistrz origami”.
Regulamin konkursu w załączniku.

V Bemowski konkurs fotograficzny "Zawody zatrzymane w obiektywie"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 21.05.2021 r.
DLA KOGO: szkoły podstawowe oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 78 na Bemowie
CEL: rozbudzanie zainteresowań zawodami funkcjonującymi na współczesnym rynku
pracy, rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez dobór tematyki i kompozycji zdjęć
ORGANIZATOR: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie zaprasza uczniów szkół bemowskich do udziału w piątej edycji konkursu „Zawody zatrzymane w obiektywie” pod hasłem ZAWODY MIESZKAŃCÓW BEMOWA.

V Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Warszawska Starówka"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 21.05.2021 r.
DLA KOGO: dla uczniów klas 4 - 8 w Warszawie
CEL: rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół podstawowych, a także poznanie historii Warszawy
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 321 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół podstawowych,
 • rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni uczniów,
 • poznawanie architektury Warszawy,
 • poznawanie i promowanie miasta Warszawy.

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obiektu znajdującego się na warszawskiej Starówce. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zamieszczone są w  regulaminie konkursu.

Konkurs architektoniczno-budowlany dla klas 7-8

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 30.04.2021r. pod adres: promocja.tab@gmail.com
DLA KOGO: dla uczniów klas 7-8
CEL: rozwijanie kreatywności i przestrzennego myślenia
ORGANIZATOR: Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie oraz firma Trefl
Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie oraz firma Trefl SA organizuje konkurs Brick Trick TAB Master. Jest to pierwszy w Polsce konkurs dla przyszłych architektów, projektantów i inżynierów budownictwa, który formułą przypomina proces przygotowania i realizacji projektu architektonicznego. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i przestrzennego myślenia.
Bieżące informacje dostępne są na stronie:
Niezbędne dokumenty:

Konkurs na wiersz/ rymowankę o wiośnie

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 22 kwietnia 2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas 1-6 ZSP 7
CEL: promowanie zainteresowań, rozwój kreatywności i umiejętności literackich
ORGANIZATOR: świetlica szkolna ZSP 7 w Warszawie
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch  kategoriach wiekowych:  klasy I-III oraz  klasy IV-VI.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
Pracę należy opisać wg wzoru: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa.

Światowy Tydzień Mózgu

DATA DOSTARCZENIA PRAC: 20 marca 2021 r.
DLA KOGO: uczniowie
CEL: Popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych; promowanie zainteresowań neurobiologią, rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych.
ORGANIZATOR: Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwu kategoriach wiekowych:
A. klasa I-IV
B. klasa V-VIII
Prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką, np. farby, kredki, wycinanka, kolaż itp. i ilustrować koncepcję hasła: “Mój mózg: jestem, myślę, czuję”.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę (wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna)
Pracę należy opisać wg wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
wiek, klasa
Nazwa i adres szkoły
imię i nazwisko opiekuna z ramienia szkoły oraz jego telefon komórkowy i adres mailowy

I Warszawski Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych „Bezpieczna przygoda z Internetem”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 25.02.2021
DLA KOGO: uczniowie warszawskich szkół podstawowych
CEL: Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu. Pragniemy także zachęcić młodych internautów do refleksji nad kształtowaniem właściwych postaw zachowania w wirtualnym świecie.
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

Zapraszamy do udziału w I Warszawskim Konkursie dla uczniów Szkół Podstawowych pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz NASK.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-8.

ZASADY KONKURSU

Uczniowie klas I – III przygotowują plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Uczniowie klas IV – VIII przygotowują prezentację multimedialną w programie PowerPoint  z  pakietu  Microsoft  Office o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie.

Prace wraz ze zgodą na udział w konkursie należy dostarczyć do pani Katarzyny Dzwonowskiej do 25.02.2021 r.

Więcej informacji o kryteriach do prac znajduje się w regulaminie konkursu:
regulamin konkursu [link]
druk oświadczenia/zgody na udział w konkursie [link]

Szkolny Konkurs Plastyczny „Maska Karnawałowa”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 5.02.2021 r.
DLA KOGO: uczniowie klas I - III objęci opieką świetlicową
CEL: rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów
ORGANIZATOR: nauczyciele świetlicy w SP321
Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym “Maska Karnawałowa” organizowanym przez nauczycieli świetlicy w SP321.
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy: maski karnawałowej.
Regulamin konkursu w załączniku.

Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Choinka tradycją malowana”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 20.12.2020
DLA KOGO: uczniowie klas I-IV objętych opieką świetlicową
CEL: przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycjami Świąt Bożego Narodzenia; inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
ORGANIZATOR: Kierownik i wychowawcy świetlicy

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym ,,Choinka tradycją malowana”

Regulamin konkursu w załączniku.

Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Święty Mikołaj ”

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 6.12.2020
DLA KOGO: uczniowie klas 0-III
CEL: rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności
ORGANIZATOR: Agnieszka Nowicka

22 listopada obchodzimy ,,Dzień Kredki”. Z tej okazji zapraszam dzieci do konkursu plastycznego ,,Święty Mikołaj ”.

Wszyscy wiedzą, jak wygląda Św. Mikołaj, ale czy potrafimy Go narysować? Przekonajmy się…😊

Regulamin konkursu w załączniku.

Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny "Polskie pejzaże uchwycone w kadrze"

DATA DOSTARCZENIA PRAC: do 18.11.2020
DLA KOGO: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej dzielnicy Bemowo
CEL: zachęcenie uczestników do odkrywania piękna przyrody naszego kraju, wykorzystanie technologii dostępnych dla uczniów (smartfon, tablet, tradycyjny aparat fotograficzny)
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 321, A. Chmiel, K. Dzwonowska

Mamy przyjemność zaprosić uczniów klas I-III szkół podstawowych dzielnicy Bemowo do udziału w konkursie fotograficznym ,,Pejzaże Polski uchwycone w kadrze”. Zasady przeprowadzenia konkursu zostały dostosowane do obecnej sytuacji i umożliwiają uczniom łatwą i bezpieczną realizację zadania. Zachęcamy do wspólnego odkrywania piękna naszego kraju.

Regulamin konkursu w załączniku.

Ogólnopolski konkurs „Tysiąc powodów by czytać”

DATA: 24 X-28 XI 2019 r.
ORGANIZATOR: Empik

W dniach 24 X-28 XI 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do akcji promującej czytelnictwo i wzięła udział w ogólnopolskim konkursie, pt.: „Tysiąc powodów by czytać”, zorganizowanym przez Empik. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej z ulubioną sceną z wybranej książki.

Skip to content