tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

O naszej szkole

Oddział integracyjny

Szkołą, w której znajdują się oddziały integracyjne, jesteśmy od roku szkolnego 2011/2012. Wówczas została utworzona pierwsza grupa integracyjna, do której wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami zaczęły uczęszczać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W kolejnych latach powstały następne odziały integracyjne.
Obecnie są cztery na różnych poziomach klasowych.

W naszej szkole skupiamy się również na integracji społecznej, która odgrywa dużą rolę w codziennym życiu szkoły i każdej klasy. Staramy się wychowywać dzieci otwarte na świat i jego problemy. Wspólnie spędzamy spotkania wigilijne, wielkanocne, które odbywają się w klasach, zabawy karnawałowe, imprezy szkolne – Tydzień Zdrowego Jedzenia, Tydzień Chleba, wyjścia i wycieczki klasowe. Co roku organizujemy Tydzień Integracji, jest to wielka impreza integrująca nie tylko uczniów ale i rodziców i całe grono pedagogiczne.
Klasy integracyjne są częścią nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły – miejsca naturalnej nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Kształtują wiarę we własne siły, umiejętność poszanowania własnej i cudzej godności. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym, dzięki obcowaniu z rówieśnikami, akceptację odmienności drugiego człowieka. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.

ROZWÓJ DZIECI

Integracja sprzyja bardziej wszechstronnemu rozwojowi dzieci, nie tylko niepełnosprawnych. Dostarcza wszystkim uczniom więcej różnorodnych doświadczeń społecznych, stymulując ich rozwój emocjonalno-społeczny. Stwarza lepsze warunki nauczania w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych metod i form.

TWÓRCZA INTEGRACJA

Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Każdego dnia dzieci uczą się wrażliwości i wzajemnej akceptacji, współpracy w grupie,

POTRZEBY EDUKACYJNE

– niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
– niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Wyjazd do Magicznych Ogrodów - baśniowego parku rozrywki

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Prowadzimy następujące zajęcia dla uczniów: rehabilitacyjne, Integracji Sensorycznej, terapii pedagogicznej, logopedycznej, rewalidacyjne, terapeutyczne i z psychologiem.

Tydzień Integracji

Od roku szkolnego 2014/2015 prowadzony był w szkole Tydzień Integracji.

2014/2015 – relacja
2015/2016 – relacja
2016/2017 – relacja
2017/2018 – relacja
2022/2023 – relacja

Wydarzenia z życia oddziału integracyjnego

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach 02.10.2023 - 06.10.2023 r. nasza szkoła po raz kolejny aktywnie włączyła się w…

CZYTAJ DALEJ

Tydzień Integracji, 2023 r.

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2023r. odbył się w naszej szkole Tydzień…

CZYTAJ DALEJ

Tydzień Świadomości Dysleksji 2022

Od wielu lat październik jest miesiącem, w którym Europejskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w…

CZYTAJ DALEJ

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Od 2008 r. 2 kwietnia obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego…

CZYTAJ DALEJ

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w SP321

Co roku, na początku lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, aby zwiększyć świadomość na temat bezpieczeństwa…

CZYTAJ DALEJ

Lapbooki 2e

Lapbooki wykonane przez klasę 2e po przeczytaniu lektury „Anaruk chłopiec z Grenlandii” i wirtualnym spacerze…

CZYTAJ DALEJ
Zamawianie posiłków
Skip to content