tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

O naszej szkole

Pielęgniarka

Trzaskoma Mirosława

PIELĘGNIARKA

Godziny pracy: 8:00 – 15:30

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:
– świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
– świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
– kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
– czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
– udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
– doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
– udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

W naszej szkole prowadzone są programy dotyczące profilaktyki zdrowia.

 

PROGRAM “ZDROWY UCZEŃ”

Tematyka spotkań z uczniami:

1. Higiena i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne

Uczniowie dowiadują się:

 • jak dbać o higienę jamy ustnej, aby zapobiec próchnicy;
 • że czysta skóra jest podstawą zdrowia i urody, a higiena słuchu i wzroku jest ważnym elementem percepcji;
 • jak ważnym elementem higieny jest odpoczynek.

 

2. Odżywianie i picie wody

Uczniowie dowiadują się:

 • jak zdrowo i właściwie się odżywiać; jak ważne jest pierwsze i drugie śniadanie;
 • jakie są skutki złego odżywiania;
 • o jakich zasadach należy pamiętać podczas przygotowania i spożywania posiłków i picia wody.

 

3. Profilaktyka chorób zakaźnych

Uczniowie dowiadują się:

 • jak chronić się przed chorobami „brudnych rąk” oraz HBV, HCV, HIV, AIDS;
 • jaki wpływ na zapobieganie chorobom mają szczepienia.

 

4. Pierwsza pomoc i unikanie zagrożeń

Uczniowie uczą się: 

 • udzielania pierwszej pomocy;
 • bezpiecznego korzystania z kąpielisk;
 • poznają niebezpieczeństwa płynące z zabawy petardami.

 

5. Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych

Uczniowie: 

 • uświadamiają sobie, że wczesne wykrycie choroby jest niezwykle istotne w leczeniu;
 • poznają sposoby samobadania.

 

6. Profilaktyka chorób układu krążenia

Uczniowie dowiadują się:

 • jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi i jak je zbadać:
 • jak zapobiegać chorobom układu krążenia.

 

WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZEŃ SŁUCHU

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy zaplanowanego na lata 2020 – 2022:

 • każde badane dziecko otrzymuje dla siebie i swojej rodziny informator o słuchu;
 • przed badaniem rodzic/opiekun dziecka wypełnia ankietę/test dotyczący wiedzy o słuchu przed i po zapoznaniu się z treścią informatora;
 • badanie jest bezpłatne, ale przeprowadzane jest tylko po uzyskaniu zgody rodziców;
 • każde dziecko otrzymuje wynik badania w formie pisemnej.

Przy obecnym stanie wiedzy medycznej wczesne wykrycie zaburzeń słuchu umożliwia ich skuteczne leczenie w większości przypadków. Udział w badaniach przesiewowych to wielka szansa dla dzieci mających zaburzenia słuchu na szybką interwencję i w konsekwencji prawidłowy rozwój oraz lepsze funkcjonowanie w dorosłym życiu.

1 października obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy.

Informacje z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:
Profilaktyka grypy http://wsse.waw.pl/promocja-zdrowia/akcje/profilaktyka-grypy

Dni Walki z Gruźlicą 

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię, czyli prątki (prątki Kocha) należące do Mycobacterium tuberculosis complex. Choroba rozwija się powoli, podstępnie (całe tygodnie a nawet miesiące), skąpoobjawowo. Do zakażenia dochodzi wskutek dostania się bakterii do dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem. Zakażenie organu wewnętrznego prątkiem gruźlicy powoduje powstanie wielu drobnych guzków zwanych „gruzełkami”, które stopniowo zastępują prawidłowe struktury tkanek
i częściowo niszczą je, pozostawiając puste przestrzenie, czyli „jamy”.

Każdy może zachorować na gruźlicę!

Źródłem zakażenia jest najczęściej chory prątkujący. Do zakażenia dochodzi podczas:   kaszlu, kichania, odkrztuszania (odpluwania), głośnego śmiechu, mówienia – prątki wydalane są wraz z kropelkami śliny. Najbardziej narażonymi na zachorowanie są osoby o osłabionym lub uszkodzonym układzie odpornościowym, czyli małe dzieci, palący papierosy, chorzy na cukrzycę, osoby przyjmujące leki obniżające odporność oraz zakażeni wirusem HIV.

W jaki sposób uniknąć gruźlicy?

Szczepionka BCG, ogranicza wprawdzie ciężkość przebiegu choroby, ma jednak dużo mniejsze znaczenie w ograniczeniu jej transmisji. W Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych obowiązkowe są szczepienia BCG wyłącznie u niemowląt. Zwalczanie gruźlicy opiera się głównie na wykrywaniu osób, które mogą stanowić źródło zakażenia dla innych osób i wdrożeniu leczenia z zastosowaniem długotrwałej kuracji z użyciem antybiotyków i chemioterapeutyków.

Aby uniknąć zachorowania na gruźlicę należy:

 • Prowadzić zdrowy styl życia.
 • Prawidłowo odżywiać się ( 5 posiłków dziennie, urozmaiconych, zawierających warzywa i owoce).
 • Być aktywnym fizycznie (spacery, gimnastyka, taniec, różne dyscypliny sportu).
 • Dbać o higieniczny sen i odpoczynek.
 •  Przestrzegać zasad higieny osobistej.

Gruźlica jest chorobą trudno rozpoznawalną! Osoby, które mają długotrwały i uporczywy kaszel, któremu towarzyszy gorączka, nocne poty, utrata masy ciała powinny udać się do lekarza, który zleci badania w celu zdiagnozowania gruźlicy. W przypadku wykrycia gruźlicy w rodzinie pozostali jej członkowie wspólnie zamieszkali z chorym powinni się przebadać w celu wykluczenia u nich choroby. W przypadku dzieci celowe jest stosowanie leczenia profilaktycznego.

Pacjenci otrzymujący leczenie przeciwprątkowe powinni regularnie przyjmować leki przepisane przez lekarza, chodzić na wyznaczone kontrole w celu oceny czy stan zdrowia się poprawia i czy nie mają objawów ubocznych i powikłań.

Jak powinna zachować się osoba chora na gruźlicę?

Gruźlica jest chorobą uleczalną, niestety leczenie jest długie i żmudne, (trwa, co najmniej 6 miesięcy). Pacjent musi przyjmować
4 leki przez 2 miesiące, a następnie 2 leki przez kolejne 4 miesiące. Jeśli zarażony jest prątkami lekoopornymi na jeden bądź więcej leków, to leczenie się wydłuża. Każde przerwanie leczenia powoduje nawrót choroby i uodpornienie się bakterii na leki, które przyjmował.

 

Dlatego sumienne przyjmowanie leków i przestrzeganie zaleceń lekarza oraz regularne wizyty kontrolne są bardzo ważne, aby wyzdrowieć!

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zamawianie posiłków
Skip to content