tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

Nasza szkoła po raz kolejny włącza się w obchody Światowego Dnia Autyzmu.  W tym roku inaczej, ale jesteśmy…….. Obchodzimy go z małym opóźnieniem ze względu na Święta Wielkanocne.  AUTYZM to zaburzenie rozwoju dziecka, czyli nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach rozwoju. Diagnozowany jest już we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie. 
czytaj dalej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 zaprasza na spotkanie w ramach Akademii dla Rodziców. Tematem spotkania jest “Bezpieczne korzystanie z komputera i technik cyfrowych”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.03.2021 r.Spotkanie zaplanowane jest na 18.03.2021 r. Zaproszenie i więcej informacji [link] Informacje zebrała: A. Masłocha
czytaj dalej
Stowarzyszenie Aslan organizuje cykl bezpłatnych warsztatów przeznaczonych dla rodziców tworzących rodziny rekonstruowane (patchworkowe).Warsztaty są bezpłatne, finansowane przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej.Zapisy w biurze stowarzyszenia: tel. 22 636 49 04, 22 636 49 12 lube-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl.Więcej informacji o warsztacie i prowadzących można znaleźć na stronie Stowarzyszenia:https://www.facebook.com/aslan.org/posts/1833960116768606 
czytaj dalej
Internet od miesięcy jest główną przestrzenią nauki, rozrywki formą podtrzymywania relacji międzyludzkich. W ramach projektu “Play Your Role” [link] powstały 4 gry edukacyjne, które poruszają jeden z najważniejszych problemów funkcjonowania w nowych mediach – mowy nienawiści w Internecie. Co zrobić, żeby młodzież stała się świadoma 
czytaj dalej
W związku z otrzymanym pismem z Biura Edukacji, dotyczącym zawiadomienia  rodziców/prawnych opiekunów, uprzejmie informuję, że Rada m.st. Warszawy podjęła 19 listopada 2020 r. uchwałę nr XXXIX/1224/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 poprzez zmianę siedziby na 
czytaj dalej
Warsztaty profilaktyczno – wychowawcze: Rodzic i nauczyciel, jak tworzyć relacje.W dniach 03 – 04.12 i 07 – 08.12.2020r. w naszej szkole odbyły się  warsztaty profilaktyczno – wychowawcze przeznaczone dla uczniów klas 2., prowadzone przez  Centrum Innowacyjnej Profilaktyki Epsilon.  Uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w 
czytaj dalej
Od marca 2020 r. w Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, którego zadaniem jest pomoc psychologiczna w czasie pandemii. Przy telefonach dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Więcej informacji w ulotce dostępnej w linku Tekst: A. Masłocha
czytaj dalej
Zapraszamy pobrania broszury na temat depresji pojawiającej się u dzieci i młodzieży skierowanej do rodziców, mieszkańców m.st. Warszawy. Projekt został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Celem było dostarczenie przystępnej wiedzy o depresji, która jest poważną chorobą, która rozwija się stopniowo. W ciągu kolejnych tygodni pojawiają 
czytaj dalej
Wzorem lat ubiegłych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 organizowana jest  „Zima w Bemowskiej Poradni”. W tym roku są to następujące zajęcia:  1. „Coś z niczego” dla dzieci w wieku 4-6 lat, na których dzieci będą rozwijały kreatywne myślenie połączone z twórczym działaniem. Zajęcia poprowadzi pedagog Agnieszka 
czytaj dalej
Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, 
czytaj dalej
Skip to content