tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

“Laboratoria Przyszłości”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie przystąpił do ogólnopolskiego programu Laboratoria Przyszłości. 
Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W ramach tego programu pozyskano kwotę 60 000 zł.
Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od państwa na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupione wyposażenie umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji w zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  Dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą mogły być prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań.
W ramach programu “Laboratoria Przyszłości” zostało zakupione  nowoczesne wyposażenie pozwalającego każdemu realizować w pełni swój kreatywny potencjał, nie tylko na lekcjach techniki i nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale też w ramach innych zajęć i innych form rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych.
Czytaj więcej [link]

Tekst i opracowanie: I. Mazerant

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content