tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

W sprawie sfinansowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej gorących posiłków dla dzieci – obywateli Ukrainy uczących się w bemowskich szkołach

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do przekazywanych Państwu informacji w sprawie sfinansowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej gorących posiłków dla dzieci – obywateli Ukrainy uczących się w bemowskich szkołach oraz całodziennego wyżywienia w przedszkolach dla dzieci – obywateli Ukrainy informujemy, że od dnia 01 września 2022 r. pomoc na wyżej wymienione cele będzie udzielana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na zasadach Ustawy o pomocy społecznej.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o poinformowanie rodziców dzieci (obywateli Ukrainy posiadających status UKR), że powinni jak najszybciej wystąpić z wnioskiem o pomoc:
-osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy
ul. Rozłogi 10  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 lub
-telefonicznie pod nr telefonu: 22 487 14 02 (wówczas zostanie sporządzony protokół przyjęcia wniosku) lub
-drogą elektroniczną: sekretariat@opsbemowo.waw.pl.
Decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie wydawana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i rozeznaniu sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego tut. OPS w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.
Jednocześnie informujemy, że pomoc na wyżej wymienione cele będzie udzielana podobnie jak dla obywateli Polski, tj.:
Dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych w klasach 1-8 oraz szkołach średnich postępowanie będzie zakończone wydaniem decyzji przyznającej świadczenie w formie gorącego posiłku na okres od września do grudnia 2022 r.
Podstawą rozliczenia świadczenia będzie nota księgowa przekazywana comiesięcznie przez szkołę wraz z listą dzieci korzystających z posiłków (dzieci obywateli Ukrainy na osobnej nocie księgowej wraz z listą).
Dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach (zerówki), korzystających z całodziennego wyżywienia postępowanie będzie zakończone wydaniem decyzji przyznającej jednorazowe świadczenie w formie zasiłku celowego dla danej rodziny za dany miesiąc.
Przyznane świadczenie będzie wypłacane osobie wnioskującej o pomoc, która będzie zobowiązana samodzielnie uregulować należność w placówce.

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content