tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

Harmonogram działań ucznia SP w ramach elektronicznej rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 – harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji.
Rekrutacja:
– zaczyna się 15 maja,
– odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w Internecie na
stronie: https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),
– ofertę edukacyjną udostępnimy w systemie od 29 kwietnia.
Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00: składanie wniosków.
Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych.
Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych.
Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
Od 30 maja do 12 czerwca: próby sprawności fizycznej do oddziałów.
Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej.
Od 15 maja do 24 lipca: skierowania na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach.
Do 5 lipca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych.
Do 6 lipca: wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie.
Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.
Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
23 czerwca do godz. 10:00: podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa.
Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów.
21 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia. Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz w szkole złożyć oryginał:
– świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz
– zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 26 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.
27 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca – rekrutacja uzupełniająca.

Szczegółowy harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji [link]

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content