tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

Wolontariat dla graczy Minecraft

Instytut Polonika uruchamia możliwość odbycia wolontariatu w ramach naszego projektu Polonika w Minecraft! Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 13. rok życia i będzie trwała do 31 maja 2022 r.

W czasie uczestnictwa w wolontariacie uczeń poznaje temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, czyli poloników, rozwija się kreatywnie oraz aktywnie pomaga w budowaniu środowiska gry Minecraft.

Poniższe aktywności są warunkiem zaliczenia wolontariatu w wymiarze do 20 godzin:
– przygotowanie prezentacji z informacjami o jednym z poloników w dowolnej formie: klasyczna prezentacja, film lub inna,
– wzięcie udziału w testowaniu przestrzeni przygotowanej dla graczy w środowisku Minecraft i napisanie recenzji.
– fakultatywnie, uczestnik (samodzielnie lub w grupie ochotników) może wziąć udział w tworzeniu przestrzeni gry poprzez zbudowanie wybranego przez siebie jednego z poloników. Ta aktywność będzie promowana dodatkową, poświadczoną liczbą godzin wolontariatu w wymiarze do 10 godzin.

Udział w wolontariacie może być realizowany jedynie po dokonaniu pisemnego zgłoszenia. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisać porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
Następnie należy przekazać do Instytutu Polonika pocztą tradycyjną komplet dokumentów podpisanych odręcznie lub e-mailem, jeśli będą podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej:
https://polonika.pl/co-nowego-/wolontariat-dla-graczy-minecraft

Zapraszamy i czekamy na zgłoszenia
Instytut Polonika

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content