tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

W sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Uniwersytet dla Rodziców”

W związku z otrzymanym pismem z Biura Edukacji, dotyczącym zawiadomienia  rodziców/prawnych opiekunów, uprzejmie informuję, że Rada m.st. Warszawy podjęła 19 listopada 2020 r. uchwałę nr XXXIX/1224/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 poprzez zmianę siedziby na ul. Karolkową 53. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Uniwersytet dla Rodziców” jest poradnią o charakterze ogólnomiejskim i obejmuje swoim zakresem działania całe m. st. Warszawę.
Stosowna uchwała w załączeniu [link]
Z poważaniem, Iwona Idzikowska

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content