tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

Standardy Ochrony Małoletnich w ZSP7

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich mające na celu ochronę dzieci i młodzież przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:
– w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
– wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub przemocy domowej,
– podejmowane w szkole postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
– małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
– małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w szkole działań,
– rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.

Ponadto przyjęto, że:
– prowadzone w Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
– działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia
ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.

Standardy Ochrony Małoletnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie zostały wprowadzone Zarządzeniem dyrektora nr 3 /2024 z dnia 12 lutego 2024 r. 

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content