tel.: 22 836 39 78
e-mail: sekretariat@zsp7.warszawa.pl
zsp7@eduwarszawa.pl

O naszej szkole

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządy Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych.

Konieczne jest więc, aby wszyscy uczniowie w szkole mieli poczucie przynależności do Samorządu Uczniowskiego danej szkoły, aby rozumieli, iż są jego członkami i mają wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego w szkole. Zarząd Samorządu Uczniowskiego powinien być nie tylko organem kierowniczym, podejmującym decyzje za ogół uczniów i sprawującym nad nimi władzę, ale głównie organizatorem życia zbiorowego.

Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
W systemie wychowawczym nowoczesnej szkoły Samorząd powinien spełniać niezwykle doniosłe funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien on być podstawową formą partnerskiego współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien on być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości.
W kompetencji Samorządu nie mogą znajdować się sprawy nieważne, nikomu niepotrzebne, bądź też wynikające jedynie z doraźnych poleceń dyrekcji, rady pedagogicznej lub opiekuna. Samorząd Uczniowski funkcjonować będzie w szkole konstruktywnie i wydajnie tylko wówczas, gdy okaże się naprawdę potrzebny społeczności uczniowskiej i jeżeli każdy uczeń tę potrzebę sobie uświadomi. Samorząd musi spełniać powszechne oczekiwania uczniów, reagować na wspólne sprawy, mieć możliwość współdecydowania o całokształcie życia wewnętrznego szkoły.

Rada Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję koordynatora samorządnej działalności młodzieży w klasach , w rozwijanych w miarę potrzeby sekcjach samorządowych, takich jak: naukowa, redakcyjna, rozrywkowa, porządkowa, radiofoniczna, dekoracyjna, sportowa i inne. Rada jest współorganizatorem życia grup wiekowych. Przewodniczący poszczególnych gryp wiekowych współdziałają z opiekunami tych grup. Współpraca ta dotyczy m.in. przygotowania apeli, gazetek oraz pełnienia dyżurów.

CO ROBIMY

ZACZNIJ DZIAŁAĆ

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY: Grabowska Zuzanna
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Jakóbczyk Karolina
SEKRETARZ: Cieślak Ignacy
CZŁONKOWIE:
Główczak Magdalena
Szczepankowski Krzysztof

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Rędzińska Michalina
Dobrzyńska Katarzyna

Wydarzenia z życia samorządu

Życzenia świąteczne

Filmik z życzeniami świątecznymi to już tradycja naszej szkoły! Czego Wam i Nam życzymy w te…

CZYTAJ DALEJ

I BEMOWSKIE FORUM MŁODZIEŻY

23 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem wzięli udział w I BEMOWSKIM FORUM MŁODZIEŻY,…

CZYTAJ DALEJ

Dzień Ciszy

W związku z narastającym hałasem, który permanentnie towarzyszy społeczności szkolnej od początku roku szkolnego, nauczyciele…

CZYTAJ DALEJ

Konkurs na dekorację Halloweenową sali

Pod koniec listopada Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs HALLOWEENOWY. Zadaniem zainteresowanych klas było przyozdobienie swojej sali…

CZYTAJ DALEJ

"Nauczyciel okiem ucznia"

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole  obchodzony był 13 października. Samorząd Uczniowski zorganizował z tej…

CZYTAJ DALEJ

Dzień Chłopaka w 321

Dzień Chłopaka obchodzony jest 30 września. Święto to na stałe wpisało się do kalendarza imprez…

CZYTAJ DALEJ
Dzień Promocji
Zamawianie posiłków
Skip to content