tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

O naszej szkole

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządy Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych.

Konieczne jest więc, aby wszyscy uczniowie w szkole mieli poczucie przynależności do Samorządu Uczniowskiego danej szkoły, aby rozumieli, iż są jego członkami i mają wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego w szkole. Zarząd Samorządu Uczniowskiego powinien być nie tylko organem kierowniczym, podejmującym decyzje za ogół uczniów i sprawującym nad nimi władzę, ale głównie organizatorem życia zbiorowego.

Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
W systemie wychowawczym nowoczesnej szkoły Samorząd powinien spełniać niezwykle doniosłe funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien on być podstawową formą partnerskiego współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien on być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości.
W kompetencji Samorządu nie mogą znajdować się sprawy nieważne, nikomu niepotrzebne, bądź też wynikające jedynie z doraźnych poleceń dyrekcji, rady pedagogicznej lub opiekuna. Samorząd Uczniowski funkcjonować będzie w szkole konstruktywnie i wydajnie tylko wówczas, gdy okaże się naprawdę potrzebny społeczności uczniowskiej i jeżeli każdy uczeń tę potrzebę sobie uświadomi. Samorząd musi spełniać powszechne oczekiwania uczniów, reagować na wspólne sprawy, mieć możliwość współdecydowania o całokształcie życia wewnętrznego szkoły.

Rada Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję koordynatora samorządnej działalności młodzieży w klasach , w rozwijanych w miarę potrzeby sekcjach samorządowych, takich jak: naukowa, redakcyjna, rozrywkowa, porządkowa, radiofoniczna, dekoracyjna, sportowa i inne. Rada jest współorganizatorem życia grup wiekowych. Przewodniczący poszczególnych gryp wiekowych współdziałają z opiekunami tych grup. Współpraca ta dotyczy m.in. przygotowania apeli, gazetek oraz pełnienia dyżurów.

CO ROBIMY

ZACZNIJ DZIAŁAĆ

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący:
Krzysztof Pac

Zastępca:
Tomasz Grużewski

Sekretarz:
Zuzanna Dobrzyńska

Członkowie Samorządu:
Michał Tempczyk
Oliwia Urban
Maja Grajeta
Weronika Obrycka

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Rędzińska Michalina
Dobrzyńska Katarzyna

Wydarzenia z życia samorządu

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się II edycja konkursu pt. "Nauczyciel okiem…

CZYTAJ DALEJ

RADIOWĘZEŁ W NASZEJ SZKOLE!!!!

Od początku października na naszych szkolnych korytarzach rozbrzmiewa muzyka, która powoduje uśmiech na twarzach tych…

CZYTAJ DALEJ

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

11 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Na szkolnym korytarzu zawisło…

CZYTAJ DALEJ

"Mam talent"

W ostatnich dniach kwietnia, w naszej szkole został  ogłoszony konkurs "Mam talent", którego przygotowaniem i…

CZYTAJ DALEJ

"Mam talent" głosowanie

W kwietniu w naszej szkole SU ogłosił konkurs "Mam Talent". Zadaniem uczestników było przygotowanie krótkiego…

CZYTAJ DALEJ

"Nowoczesna Pani Wiosna"

W połowie marca na terenie naszej szkoły odbyła się II edycja konkursu "Nowoczesna Pani Wiosna".…

CZYTAJ DALEJ
Zamawianie posiłków
Skip to content