tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

O naszej szkole

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządy Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych.

Konieczne jest więc, aby wszyscy uczniowie w szkole mieli poczucie przynależności do Samorządu Uczniowskiego danej szkoły, aby rozumieli, iż są jego członkami i mają wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego w szkole. Zarząd Samorządu Uczniowskiego powinien być nie tylko organem kierowniczym, podejmującym decyzje za ogół uczniów i sprawującym nad nimi władzę, ale głównie organizatorem życia zbiorowego.

Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
W systemie wychowawczym nowoczesnej szkoły Samorząd powinien spełniać niezwykle doniosłe funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien on być podstawową formą partnerskiego współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien on być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości.
W kompetencji Samorządu nie mogą znajdować się sprawy nieważne, nikomu niepotrzebne, bądź też wynikające jedynie z doraźnych poleceń dyrekcji, rady pedagogicznej lub opiekuna. Samorząd Uczniowski funkcjonować będzie w szkole konstruktywnie i wydajnie tylko wówczas, gdy okaże się naprawdę potrzebny społeczności uczniowskiej i jeżeli każdy uczeń tę potrzebę sobie uświadomi. Samorząd musi spełniać powszechne oczekiwania uczniów, reagować na wspólne sprawy, mieć możliwość współdecydowania o całokształcie życia wewnętrznego szkoły.

Rada Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję koordynatora samorządnej działalności młodzieży w klasach , w rozwijanych w miarę potrzeby sekcjach samorządowych, takich jak: naukowa, redakcyjna, rozrywkowa, porządkowa, radiofoniczna, dekoracyjna, sportowa i inne. Rada jest współorganizatorem życia grup wiekowych. Przewodniczący poszczególnych gryp wiekowych współdziałają z opiekunami tych grup. Współpraca ta dotyczy m.in. przygotowania apeli, gazetek oraz pełnienia dyżurów.

CO ROBIMY

ZACZNIJ DZIAŁAĆ

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący:
Olendzka Joanna

Zastępca:
Zybrant Sandra

Sekretarz:
Pac Krzysztof

Członkowie Samorządu:
Urban Oliwia
Idźkowski Mateusz
Drohomirecka Zuzanna

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Rędzińska Michalina
Sadkowska Katarzyna
Pudło Dawid

ikonka plik szkola
Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZSP nr 7

Wydarzenia z życia samorządu

"Nowoczesna Pani Wiosna"

W połowie marca na terenie naszej szkoły odbyła się II edycja konkursu "Nowoczesna Pani Wiosna".…

CZYTAJ DALEJ

Życzenia od uczniów

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie klasy 6d i klasy 1e wraz z…

CZYTAJ DALEJ

POMAGAMY! I o to chodzi - by być WIELKIM i pomagać MAŁYM!

Już od kilku lat w naszej szkole odbywa się zbiórka dla Stowarzyszenia na rzecz ochrony…

CZYTAJ DALEJ

Halloween 2020!!!

To ulubione "święto" wszystkich tych, którzy kochają przebieranki, odrobinę dawki adrenaliny i strachu. To także…

CZYTAJ DALEJ

Konkurs plastyczny "Nauczyciel okiem ucznia"

14-go października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji Samorząd…

CZYTAJ DALEJ
Skip to content