tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

O naszej szkole

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządy Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych.

Konieczne jest więc, aby wszyscy uczniowie w szkole mieli poczucie przynależności do Samorządu Uczniowskiego danej szkoły, aby rozumieli, iż są jego członkami i mają wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego w szkole. Zarząd Samorządu Uczniowskiego powinien być nie tylko organem kierowniczym, podejmującym decyzje za ogół uczniów i sprawującym nad nimi władzę, ale głównie organizatorem życia zbiorowego.

Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
W systemie wychowawczym nowoczesnej szkoły Samorząd powinien spełniać niezwykle doniosłe funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien on być podstawową formą partnerskiego współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien on być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości.
W kompetencji Samorządu nie mogą znajdować się sprawy nieważne, nikomu niepotrzebne, bądź też wynikające jedynie z doraźnych poleceń dyrekcji, rady pedagogicznej lub opiekuna. Samorząd Uczniowski funkcjonować będzie w szkole konstruktywnie i wydajnie tylko wówczas, gdy okaże się naprawdę potrzebny społeczności uczniowskiej i jeżeli każdy uczeń tę potrzebę sobie uświadomi. Samorząd musi spełniać powszechne oczekiwania uczniów, reagować na wspólne sprawy, mieć możliwość współdecydowania o całokształcie życia wewnętrznego szkoły.

Rada Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję koordynatora samorządnej działalności młodzieży w klasach , w rozwijanych w miarę potrzeby sekcjach samorządowych, takich jak: naukowa, redakcyjna, rozrywkowa, porządkowa, radiofoniczna, dekoracyjna, sportowa i inne. Rada jest współorganizatorem życia grup wiekowych. Przewodniczący poszczególnych gryp wiekowych współdziałają z opiekunami tych grup. Współpraca ta dotyczy m.in. przygotowania apeli, gazetek oraz pełnienia dyżurów.

CO ROBIMY

ZACZNIJ DZIAŁAĆ

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY: Aleksandra Stepnowska z 7c
ZASTĘPCA: Kornel Skarżyński z 8B
ZASTĘPCA: Wojciech Gajowiak z 5d
SEKRETARZ: Mateusz Nowotka z 8B
CZŁONKOWIE:
Zuzanna  Główka z 6d
Jan Raciński z 8c

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Zenon Jakubczyk
Joanna Jędrasik
Rafał Szarf

Wydarzenia z życia samorządu

Międzynarodowy Dzień Tańca

28 kwietnia w naszej szkole był obchodzony Międzynarodowy Dzień Tańca. Warto pamiętać, że taniec ma…

CZYTAJ DALEJ

Konkurs "Nowoczesna Pani Wiosna"

„Przyjście wiosny” Jan BrzechwaNaplotkowała sosna,Że już się zbliża wiosna.Kret skrzywił się ponuro:- przyjedzie pewnie furą...jeż się najeżył…

CZYTAJ DALEJ

Dzień Kobiet w 321!

Jak co roku nasz Samorząd Uczniowski pamiętał o wyjątkowym święcie w kalendarzu - jakim jest…

CZYTAJ DALEJ

III edycja konkursu „Bezpieczne ferie”

Ferie zimowe tuż, tuż…. To bardzo ważne, aby każdy z Nas pamiętał w tym czasie…

CZYTAJ DALEJ

Dzień Piżamy

27 stycznia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Piżamy, który zorganizowany został z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.Uczniowie,…

CZYTAJ DALEJ

Życzenia świąteczne

Filmik z życzeniami świątecznymi to już tradycja naszej szkoły! Czego Wam i Nam życzymy w te…

CZYTAJ DALEJ
Zamawianie posiłków
Skip to content