tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Zostało ustalone przez UNESCO w 1995 r.
Cele Dnia Tolerancji to przede wszystkim uwrażliwienie na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji. To przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię, oraz wygląd.
Uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne nawiązujące do Międzynarodowego Dnia Tolerancji z których stworzona została Wielka Księga Tolerancji. Celem akcji było skłonienie naszych uczniów do refleksji  i przemyśleń nad postawami i zachowaniem względem drugiego człowieka oraz uświadomienie uczniom, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi. W otrzymanych pracach poruszona została tematyka istotnych wartości w życiu człowieka, jak m.in. pomoc, zrozumienie, szacunek i akceptacja. Ideą było zachęcenie uczniów, aby w ich życiu tolerancja zagościła i towarzyszyła każdego dnia.

Prezentacja [link]

Tekst: K. Sadkowska, K. Pamrowska

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content