tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

“Lato w mieście”, 2022 r.

Od 10 maja 2022 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

W Dzielnicy Bemowo akcja „Lato w mieście 2022” będzie się odbywały w następujących placówkach:

PlacówkaTerminTelefonAdres mailowy
Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 2527.06 – 15.07. 2022 r. 22 487 12 12 sp357@edu.um.warszawa.pl
Szkoła Podstawowa nr 362, ul. Czumy 827.06 – 15.07. 2022 r.22 665 14 38sp362.sekretariat@edu.um.warszawa.pl
Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommeego 118.07 – 6.08. 2022 r.22 666 94 04sp150@edu.um.warszawa.pl
Szkoła Podstawowa nr 306, ul. Tkaczy 2718.07 – 6.08. 2022 r.22 664 73 13sp306@edu.um.warszawa.pl
Szkoła Podstawowa nr 364, ul. Andriollego 18.08 – 31.08. 2022 r.22 636 24 55sp364@edu.um.warszawa.pl
Szkoła Podstawowa nr 363, ul. Rozłogi 108.08 – 31.08. 2022 r.22 666 53 46Sp363@edu.um.warszawa.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.30 – 17.00 przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Jak się zapisać?
Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.
Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).
Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00.
Po zakwalifikowaniu dziecka do udziału w akcji opiekunowie dokonują opłaty za wyżywienie i opiekę.

Płatności za wyżywienie i opiekę
Opłata za wyżywienie wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły.
Opłata za opiekę  35 zł dziennie.
Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
Opłaty za wy żywienie należy dokonać  na następujące konta:
Konto  ajenta:
– dla SP nr: 357 – nr rachunku bankowego ajenta: JOLANTA CHŁOPECKA “LINIA” PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  –  94 1140 2062 3090 0000 0594 6449
– dla SP nr: 306 – nr rachunku bankowego ajenta: JOLANTA CHŁOPECKA “LINIA” PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  – 46 1140 2062 3090 0000 0581 6072
– dla SP nr: 363 – nr rachunku bankowego ajenta: JOLANTA CHŁOPECKA “LINIA” PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  – 93 1140 2062 3090 0000 0816 1268
– dla SP 362 – nr rachunku bankowego ajenta: SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole  91 1940 1076 3017 2447 0017 0000
– dla SP 364 – nr rachunku bankowego ajenta: SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole  94 1940 1076 3017 2447 0011 0000
 – dla SP 150 – nr rachunku bankowego ajenta: SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole 96 1940 1076 3017 2447 0007 0000         
Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki będą dokonywane tylko po zastosowaniu przez rodziców procedury zawartej  w przygotowywanych  przez BE  – WYTYCZNYCH DO REALIZACJI WARSZAWSKIEJ AKCJI „LATO W MIEŚCIE”   po zakończeniu realizacji Akcji, na wniosek rodzica ze wskazaniem liczby dni nieobecności dziecka. Zwroty te dokonywane  będą po uprzednim  uzgodnieniu warunków przez rodziców z ajentem.
Opłaty za opiekę  należy dokonać  na następujące konta:
SP 357 –  23 1030 1508 0000 0005 5108 9053 
SP 362 –  40 1030 1508 0000 0005 5041 7022
SP 150 –  96 1030 1508 0000 0005 5092 0026
SP 306 –  45 1030 1508 0000 0005 5080 3089
SP 364 –  41 1030 1508 0000 0005 5041 6034
SP 363 –  41 1030 1508 0000 0005 5041 3027

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2022 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.
Zapraszamy!

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content