tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

Komputery dla warszawskiej młodzieży

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy podjęła wraz z Władzami oraz Urzędem m.st. Warszawy inicjatywę mającą na celu wsparcie potrzebujących uczniów i wyposażenie ich w komputery niezbędne do uczestnictwa w lekcjach online. Akcja polega na zbiórce sprzętu IT, w postaci m.in. komputerów, laptopów, desktopów, monitorów, klawiatur, myszek, kamer internetowych dla uczniów i uczennic warszawskich placówek oświatowych do edukacji zdalnej, zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem.

POSZCZEGÓLNE KROKI:
– Przekazywany sprzęt musi być własnością darczyńcy, musi być sprawny technicznie, musi być zakupiony z legalnych źródeł, nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może być obciążony żadnymi roszczeniami.
– Darczyńca kontaktuje się z doradcą Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, p. Agatą Gos (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) w celu ustalenia warunków przekazania sprzętu komputerowego szkołom (dobór placówki, przekazanie kontaktu do placówki); e-mail: komputery@wcies.edu.pl ; telefon: 723 248 552
– Darczyńca przekazuje używany lub nowy sprzęt IT szkole/szkołom wskazanym przez doradcę Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.
– Darczyńca i szkoła/szkoły podpisują umowę o przekazaniu darowizny.
– Darczyńca i szkoła/szkoły określają formę przekazania sprzętu (np. osobiście, kurierem itp.)
– Odpowiednio spakowany i opisany sprzęt zostaje przekazany do szkoły/szkół na określonych przez obie strony warunkach. Opis sprzętu powinien zawierać: nazwę sprzętu, podstawowe parametry, w przypadku zestawów listę elementów, kolejny numer (np. 1/10, 5/35).
– Szkoła przygotowuje sprzęt do użytkowania przez uczniów, wcześniej dokonując sprawdzenia stanu technicznego oraz (jeśli jest to niezbędne) formatowania dysku. Na życzenie Darczyńcy szkoła wydaje odpowiednie zaświadczenie o dokonaniu formatowania podpisane przez informatyka i dyrektora/osoby upoważnionej.
– Dyrektor szkoły i uczeń (jego opiekun prawny) podpisują umowę użyczenia sprzętu.
– Sprzęt zostaje przekazany uczniowi (jego opiekunowi prawnemu) i jest przez ucznia użytkowany na warunkach określonych w umowie użyczenia.

Więcej informacji na naszej stronie:
https://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2020/11/13/uzywane-komputery-dla-uczniow/

Załączniki:
Załącznik nr 1: Szczegółowa  informacja dot. działań projektowych [link]
Załącznik nr 2: Minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać sprzęt komputerowy [link]
Załącznik nr 3: List intencyjny [link]

Informacje zebrał: Dyrektor szkoły

TABLICA AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WSZYSTKIE
Zamawianie posiłków
Skip to content