tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i 1 klas szkół podstawowych

Lead Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie jest publiczną placówką oświatową.
Obecnie w szkole uczy się 1065 uczniów w 40 oddziałach I - VI , oraz w 5 oddziałach
przedszkolnych. Kadrę pedagogiczną tworzy118 nauczycieli. W szkole jest zatrudnionych
38 pracowników niepedagogicznych.

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów: 1. Wysłać skan zystać z dwóch
wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek m
ożna znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www. e mogą skorzystać z
Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów: 1. Wysłać skan zystać z dwóch
wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek m
ożna znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.e mogą skorzystać ze mogą skorzystać z
Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów: 1. Wysłać skan zystać z dwóch
wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek m
ożna znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.e mogą skorzystać ze mogą skorzystać ze mogą
Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów: 1. Wysłać skan zystać z dwóch
wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek m
ożna znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.e mogą skorzystać ze mogą skorzystać zgfgf
Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów: 1. Wysłać skan zystać z dwóch
wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek m
ożna znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.e mogą skorzystać z
Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów: 1. Wysłać skan zystać z dwóch
wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek m
ożna znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.

Exerat. Riusciduisim quate dolutat,
sent prat iriuscillum vel i quate

Skip to content