tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

O naszej szkole

Programy szkolne

Szkoła Podstawowa nr 321 uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych programach szkolnych.

Program GLOBE

CZAS TRWANIA: 2019/2020
CEL: podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki oraz środowiska
ORGANIZATOR: Krajowy Koordynator - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

eros ad etumsandit velessenisl ea consenim am,exeril ut ilit prat. FeamExeril ut ilit prat. Feuis nos alit wis augait nibh er si. it velessenisl ea consenim am,exeril ut ilit prat. FeamExeril ut ilit prat. Feuis nos alit wis augait nibh er si.

Rowerowy maj

CZAS TRWANIA: 2020/2021
CEL: propagowanie zdrowego trybu życia, zrównoważoną mobilność i popularyzację roweru jako środka transportu miejskiego.
ORGANIZATOR: Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy

eros ad etumsandit velessenisl ea consenim am,exeril ut ilit prat. FeamExeril ut ilit prat. Feuis nos alit wis augait nibh er si.sl ea consenim am,exeril ut ilit prat. FeamExeril ut ilit prat. Feuis nos alit wis augait nibh er si.

Przykład archiwalny Program

CZAS TRWANIA: 2018/2019
CEL: popularyzacja wiedzy neurobiologicznej
ORGANIZATOR: Fundacja Marcelego nenckiego - Wspieranie nauk biologicznych

Konkus w ramach Światowego Dnia mózgu, Xeros ad etumsandit velessenisl ea consenim am,exeril ut ilit prat. FeamExeril ut ilit prat. Feuis nos alit wis augait nibh er si.

Skip to content