tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

O naszej szkole

Pielęgniarka

Warda Anna

PIELĘGNIARKA

Konsultacje z rodzicami:
pedagog: środa 15.00 – 16.00, terapeuta pedagogiczny: wtorek 15.00 – 16.00
pedagog 0-IV: wtorek 8.00 – 9.00, pedagogV-VIII: wtorek 16.00 – 7.00

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:
– świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
– świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
– kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
– czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
– udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
– doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
– udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

ŚRÓDTYTUŁ

lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

Lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

ŚRÓDTYTUŁ

lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

Lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

ŚRÓDTYTUŁ

lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

Lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

ŚRÓDTYTUŁ

lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

Lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

ŚRÓDTYTUŁ

lismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dionlismod oluptat vullam vel dipit amconsequam volore vulput et, sequatu msandre tie dolorpe raessim ea feugiamcon commolorer sit dolorem veriurem inis am velismolor senim vulput la aut dion

DODATKOWE INFORMACJE:

Skip to content